Alexander Járay


   180px-J%C3%A1ra.jpeg magnify-clip.pngAlexander Járay před slovenským Ústavním soudem 

Alexander Járay (* 1943) je známý slovenský blogger, politik a nedoceněný "alternativní" vědec z Košic.


Myšlenky a dílo

Alexander Járay je známým odpůrcem klasicky pojímané matematiky a fyziky, kteréžto se pokouší nahradit "reálnou kvantovou matematikou a trojrozměrnou fyzikou"; je známo, že značnou část své intelektuální kapacity věnuje vstkutku zapeklitému matematickému problému – "jaký je rozdíl mezi nulou a ničím". Za tímto a podobnými účely si založil vlastní Akademii reálných věd Cassoviensis, v jejímž cele stojí coby "Generalissimus reálných věd, GRSc", zatímco ostře vystupuje proti Slovenské akademii věd a jejímu předsedovi. Jakožto vědec se považuje za nepochopeného.


Vedle vědecké dráhy působí generalissimus Járay také na poli politickém. Je předesedou Strany pravdy a mnohokrát pokoušel štěstí ve volbách do nejrůznějších úřadů, včetně úřadů primátora Košic či slovenského prezidenta. Slovenskému premiérovi a dalším státním představitelům píše otevřené dopisy, v nich vyvrací zažité bludy a nabízí vlastní alternativní pohled na svět.


Na Den ústavy (1. září) je jeho zvykem před slovenským Ústavním soudem v Košicích demonstrativně roztrhat či spálit Ústavu Slovenské republiky. Za toto jednání stanul dokonce před soudem. Košický Okresní soud Járayovi nařídil ústavní psychiatrickou léčbu, což někteří autoři pokládali za porušení svobody slova. Krajský soud následně tento rozsudek nižší instance zrušil.


Alexander Járay je rovněž rekordmanem v držení protestní hladovky. Na protest proti nepřijetí prezidentské kandidatury kandidáta Strany pravdy Jozefa Ďurky zahájil "hladovku za demokratické Sovensko", jež trvala neuvěřitelné čtyři hodiny.


Odkazy