Dalibor Grůza


JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
225px-JUDrDaliborGruza.jpg
Narozen 1973

Hustopeče u Brna

Bydliště stále Hustopeče u Brna
Majetek několik nemovitostí
Website [[1]]

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. je držitel dvou doktorátů, filosof a experimentální farmář z Hustopečí. Dr. Grůza je autorem Filosofie rovnováhy, stejnojmenného filmu a zároveň navrhovatelem zákona o porážkové dani.


Po rozchodu s dlouholetou přítelkyní, která s ním odmítla mít děti, žije sám v družstvením bytě. Společnost mu dělá pes "Good" a útulek myší. Zde se také věnuje svému vědeckému bádání a dochází k převratným objevům na polích kvantové fyziky, evoluční biologie, biblistiky, včelařství, matematiky, biochemie a medicíny.


Vědecká práce Dr. Grůzy spočívá především v kombinaci poznatků různých oborů (např. teologie a matematiky, morálky a biologie apod.). Tímto neortodoxním přístupem dochází k překvapivým objevům, které se částečně diametrálně(**) rozcházejí se zažitou vědeckou praxí a potvrzují platnost Filosofie rovnováhy. Svoje teorie si rovněž ověřuje v dlouhodobých bioexperimentech. Ať už experimentuje s chovem bakterií nebo obratlovců, výsledy těchto pokusů taktéž potvrzují platnost Fil rovn.


Pokud se podaří uskutečnit alespoň v jediném případě přátelství dvou samostatných virů či bakterií či živých buněk, které se jinak požírají, tak bude podle mne vyvráceno stávající pojetí Darwinovy evoluční teorie přírody.

Dr. Grůza je podle veřejně dostupných údajů zapsán v seznamu advokátů vedeným Českou advokátní komorou, i když se na internetu sám veřejně přiznává, že u něj byla diagostikována duševní porucha a dlouhodobě užívá antipsychotika.


Obsah

Obsah

Vlastní životopis

Na stránce Vegetarian.cz uvádí Dr. Grůza tento vlastní životopis:


"JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. se narodil v Hustopečích u Brna v České republice v roce 1973. Absolvoval matematické gymnázium v Brně na třídě kpt. Jaroše a právnickou fakultu Karlovy University v Praze, kde získal titul Magistr. Dále absolvoval postgraduální doktorandské studium na téže universitě, kde obdržel akademické tituly Ph.D. a doktor práv JUDr. Od roku 2002 je JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. advokátem se sídlem v Hustopečích u Brna zapsaným v seznamu České advokátní komory.


S vegetariánstvím začínal několikrát, od roku 2004 je ovo-lakto vegetriánem, blízké je mu frutariánství. K jeho zájmům patří filosofie, právo a Strana zelených. Roku 2009 jsem vydal knihu Filosofie rovnováhy. Na konverzační úrovni ovládám angličtinu, francouzštinu, němčinu, ruštinu a hebrejštinu.


Má psa, který se jmenuje Good (česky "Dobrý", dříve Bad, česky "Špatný"), kterého se snažím krmit podle shora uvedené zásady způsobení co možná nejméně smrti a bolesti jiných živých tvorů."


Majetek


Dle vlastních slov vlastní několik nemovitostí - mimo jiné dům, ve kterém bydlel jako student T.G.Masaryk a dále zahradu s útulkem pro brojlery. Vlastnictví nemovitostí se nepodařilo ověřit. Zahradu a chov brojlerů ano.


Filosofie.cz

Od roku 2008 je členem fóra Filosofie.cz. Od července 2010 pak toto fórum prakticky nepřetržitě spamuje výstupy ze svého vědeckého bádání. Zde také založil svoje nejkontroverznější diskuzní vlákno Ráj začíná vědeckým pokusem na mé zahradě, které je z větší části věnováno jeho bioexperimentu s převýchovou psa Gooda (dříve Bada) na vegetariána.


Bioexperimenty

Pes Good


V červenci 2010 si Dr. Grůza opatřuje z útulku psa, kterého pojmenuje Bad. V rámci svého bioexperimentu mu podává rostlinnou stravu a vaječné žloutky. Po upozornění hustopečského veterináře, že psovi hrozí alergický šok, začíná Dr. Grůza na svém psu pozorovat příznaky akutního život ohrožujícího alergického šoku. Proto si Dr. Grůza opatřuje tělo přirozeně uhynulého kuřete-brojlera, které skladuje ve svém mrazáku a v případě hrozícího šoku jím - ve zmrzlém syrovém stavu - psa přikrmuje. O každém podání masa vede záznam na fóru Filosofie.cz.


Dnes jsem dal svému psovi dalších zvážených cca 27 gramů zmrzlého syrového těla přirozeně uhynutého druhého kuřete-brojlera.

Pes se samozřejmě obratem naučil, jak ze svého páníčka vyrazit pochoutku, a příznaky alergického šoku předvádí (dle dokumentace na Filosofie.cz) zhruba dvakrát týdně. Dr. Grůza přejmenoval svého psa asi po dvou letech z Bada na Gooda.


Dr. Grůza


Poté, co i na sobě pocítil příznaky blížícího se alergického šoku, musel Dr. Grůza porušit svůj frutariánský režim a také se zakousnout přirozeně uhynulého brojlera ze svého mrazáku. Na rozdíl od Bada však uvařeného ve dvou, nebo třech vodách.


Dnes jsem snědl cca zvážených 42 gramů ve dvou vodách vyvařeného zmrazeného těla přirozeně uhynulého třetího kuřete-brojlera, které mám ve svém mrazáku.

Zabíjení slepic v hypnóze


V případě, že je nutné zabít slepici, Dr. Grůza považuje za nejhumánnější napřed ji zhypnotizovat točením s ní a poté ji useknout hlavu.


Filosofie rovnováhy

Je nábožensko-filosofický směr (z 51%-60% staví na evangeliích Nového zákona) podle kterého je každý povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti ostatních živých tvorů. Tím se i Ďábel neboli Smrt stane naším přítelem a zavládne Ráj na Zemi. Podle Fil rovn. se všichni živí tvorové – viry, bakterie, dravci i lidé – mají mít navzájem rádi.


Matematické vyjádření Fil rovn.


1=0 zdroj


Jazykové vyjádření


jestliže konecneneconicnejviceje 0=1 nekonecnenicneconejmene pak konecneneconicnejviceje 1=∞ nekonecnenicneconejvice (**)


Vyjádření rozdílem hustšího a řidčího nekonečna


  • 1+1+1...=A (A je nekonečno) a
  • 2+2+2+2...=B (B je hustší nekonečno),
  • B-A=A(A jako rozdíl dvou nekonečen je však rovněž nekonečno nikoliv konečno, tj. (2-1)+(2-1)+(2-1)...=1+1+1...=A, A je nekonečno). zdroj

Kniha Filosofie rovnováhy


Dnes již dvoudílná „kniha“ o Fil rovn. má aktuálně 410 stran. Vzniká průběžně od r. 1992, kdy autor poprvé poznal Ďábla. Jedná se o kompilát sáhodlouhých citátů z Bible, z Wikipedie a dalších převážně internetových zdrojů. Autor v knize rovněž zhusta cituje svoje vlastní příspěvky z fóra Filosofie.cz - v těch ale často cituje knihu o Fil rovn. a text knihy tedy místy tvoří vzájemně zacyklené vlastní citáty.


Kniha pojednává o vztahu Fil rovn. ke řadě oblastí života na planetě a obsahuje doporučení jak se chovat v souladu s touto Filosofií. Mimo jiné k Ježíši Nazaretskému, k ohni, k hmyzu v autě apod.(**) V současné době není znám nikdo, kdo knihu přečetl.


Vlasy a vousy


Fil rovn. je rovněž filosofií proti smrti a utrpení vlasů a vousů, protože mají živou dřeň, tzv. medulu. Proto Dr. Grůza doporučuje vlasy a vousy co možná nejdéle nezastřihovat, resp. neholit, nechat růst co nejdéle, a potom popř. jednorázově ostříhat „na ježka“, resp. oholit. (**) Podle dostupné foto- a videodokumentace však toto Dr. Grůza sám nedodržuje.


Ženy


Na ženy se Filosofie rovnováhy zřejmě dívá jako na nástroj smrti (Ďábla) a zároveň jako na slabší pohlaví, které je třeba chránit zdroj .. Já jako autor Fil ron. a především jako ten, kdo podle ní žije, musím být obdivován, chráněn a milován jako bližní především ženami, i když mně to nedávají najevo. zdroj


Odpůrci Filosofie rovnováhy


Kritikům Fil rovn. doktor Grůza neodporuje. Platně kritizovat Fil rovn. mohou totiž pouze ti, kteří přečetli celou knihu o Filosofii rovnováhy. Tím se okruh oprávněných kritiků značně zužuje. Druhý faktor hovořící v neprospěch odpůrců je jejich infikace Ďáblem. Proti Fil rovn. jsou jen ti, kterým to našeptává Ďábel – a z tohoto důvodu je třeba brát kritická slova na adresu Fil rovn. s rezervou.


Vědecké objevy

Na poli matematiky a teoretické fyziky


Výpočty s nulami a nekonečny naznačují, že neexistuje v našem Vesmíru absolutní vakuum čili dokonalé nic, neabsolutní vakuum v našem Vesmíru je tvořeno jediným bodem časoprostoru roztaženého do času a prostoru na rozdíl od hmoty a vlnění, které jsou tvořeny nekonečnem těchto bodů.(**)


Fil rovn. rovněž přemýšlí o vlnění nekonečen, které rozděluje na dokonalé nekonečno, které již nelze dále zvětšovat, a nedokonalé nekonečno, které lze dále zvětšovat, a rozlišuje rovněž dokonalou nulu, kterou již nelze dále zmenšovat, a nedokonalou nulu, kterou lze dále zmenšovat.(**)


Dr. Grůza a Exotopedia

Dne 20.5.2012 Dr. Grůza objevil svoje heslo na Exotopedii a provedl úpravy v textu k obrazu svému. Některé údaje a formulace dokonce vylepšil a zpřesnil. Nicméně vzhledem k tomu, že Dr. Grůza často píše ve velmi dlouhých, nesrozumitelných rozvitých souvětích, přestalo být po jeho úpravách zřejmé, kde je hranice mezi realitou a fikcí Fil rovn. Z tohoto hlediska jsou zásahy Dr. Grůzy do vlastního hesla na Exotopedii problematické.


Dr. Grůza označil svoje vlastní citace a dokonce i vlastní matematické vzorce za hrubě zkreslující a protiprávně urážející a některé z nich odstranil. Dr. Grůza požaduje omluvu a zvažuje další právní kroky podle §180, §181 a §184 trestního zákona.


Dne 22.5.2012 Dr. Grůza podal TO neznámého znění a jeho osud je jako u jiných exotů neznámý.


Věty označené (**) jsou vlastní editací Dr. Grůzy, které provedl na této stránce.


OdkazyzdeExotopedia
Český internet Milan BuričínRadan ChrobokDaniel DočekalMilena DouškováDalibor GrůzaRadim HasalíkVít HassanPetr HejlJaroslav HladŠimon HlinovskýJiří HrebenarRadek HulánRadek JedličkaRadovan KalužaPetr KardinMichal KolesaMichal KrólValentin KusákHonza ZZRHenryk LaholaPetr LoukotaJakub LopataLuŠtěLaMilan PetříkJiří MacichPavel MáchaBratři NěmcovéJan NeubertRobert PochJaroslav PeňaškaMarie PojkarováIgnác PospíšilVáclav ProkůpekJan Maria RegazzoAlan ŘepkaPepa SádraMatěj SeifertAleš SlabýVladimír StworaNatálie SmutkováJan StachPavel StašekZdeněk SteinbauerJan SternPavel SýkoraPetr TomešViktor VerešOndřej Vodný alias ONdrayPatrik VoglOndřej VomočilJan VostatekRoman ZavřelJindřich Zedník
Český internet - neaktivní Standa NovákKarel Nový
Slovenský internet Alexander JárayBranislav RácRóbert Sedlák
Zahraničí Markéta BarboříkováRoss Hedvíček