Jan Maria Regazzo

Jan Maria Regazzo
Regazzo.jpg

Jan Maria Regazzo

Narozen 8.12.1986

Kladno

Bydliště Zeleneč [[[1]]]
Národnost Česká
Jiná jména Vladyka Ioannes, Daniel36
Vzdělání
Zaměstnavatel žádný
Povolání Moralfag pro lidská práva
Nábož. vyznání Autonomní pravoslavná cirkev
Website [[1]]

Jan Maria Regazzo se prezentuje jako ambassador International human rights commision v České republice[[[2]]] Podle vlastních tvrzení se jako diplomat věnuje monitoringu lidských práv v České republice a kooperaci s neziskovými organizacemi a charitami v zahraničí, jakkoliv o takové činnosti chybí veškeré doklady. Zároveň vystupuje jako arcibiskup Autonomní pravoslavné církve[[[3]]], která nemá státní uznání a jejíž činnost se pravděpodobně omezuje pouze na tvorbu svých webových stránek a prezentaci "arcibiskupa". Podle vlastních tvrzení spolupracuje také s OSN, o čemž opět chybí doklady, a s tradičními Řády v Čechách i zahraničí (zejména Svatého Lazara Jerusalémského-Malta)[[[4]]].


Obsah

Obsah

Regazo v Čechách

Jan Maria Regazzo byl v církevním tisku v Čechách i zahraničí opakovaně identifikován jako podvodník, který nepravdivě uváděl údaje o svém (ve skutečnosti neexistujícím) kněžském svěcení z rukou biskupa Malého[[[5]]], a pokoušel se neúspěšně být připuštěn k sloužení mše v různých římskokatolických kostelech.[[[6]]] Podle referencí od studenta HTF UK Vojtěcha Basla (CČSH) byl v kostele Panny Marie před Týnem viděn, jak se snaží proměnit vodu ve víno. Díky zmiňovanému Vojtěchu Baslovi byl odhalen a oznámen biskupu Malému, který bez materiálních důkazů uveřejnil zprávu týkající se "hvězdy tohoto článku". Dne 4.května 2012 se pokusil v dopoledních hodinách sloužit mši v katedrále Svatého Víta na hradě Pražském.


Regazzo v Polsku

Exot o sobě na vlastních stránkách[[[1]]] prohlašuje následující: he practice was a young priest Father Jan summoned to the Polish city of Krakow, to recognized local church and gained experience. Jak se lze dočíst na stránkách poských spravodajských serverů, Regazzo opravdu pobýval okolo roku 2010 v Krakově, kde chodil ve sém kněžském převleku, a pokusil se sloužit mši v kostele. Server Gazeta.pl přináší rozhovor s farářem, který exota odhalil[[[2]]].


Vedle pokusů zapojit se do duchovního života v posku si Regazzo pochutnával na místních specialitkách o čemž napsal následující článek.


Jméno

Jan Maria Regazzo je pravděpodobně rozšíření původního jména Jan Regazzo, které lze dohledat například v materiálech Husitské fakulty[[[3]]]. Exot občas do svého jména přidává i další prostřední jména. Zatím byly zaznamenány tyto mutované formy: Jan Maria Graf Regazzo a Jan Maria Baron Regazzo".


Obsese různými diplomy, certifikáty a listinami

Exot Regazzo má velkou oblibu v různých listinách a certifikátech na vlastní jméno. Chlubí se tedy celou řadou neakreditovaných diplomů, jmenování a dalších listin. V jeho případě se dá hovořit o obsesivním hromaděním certifikátů (Certificate hoarding).


Erb

180px-Regazzo_Erb.png magnify-clip.pngErb exota, který si sám vymyslel. 

Exot si nechal zaregistrovat svůj erb, u pochybné společnosti International Heraldic Registry, která celosvětově registuje "neuvěřitelných" 57 erbů (za cca 50$ si každý může zaregistrovat svůj vymyšlený erb a dostane barevný certifikát).


Další listiny

Ukázky podvrhů, které Jan Maria Regazzo produkuje:


Consecrace (4).png Incardination Mgr Ioannes.jpg CERTIFICADO PATRIARCAL.jpg Bez názvu1.jpg Maltesse.jpg


Odkazy

Reference