Jiří Hrebenar


Jiří Hrebenar
225px-Jiri_hrebenar.jpg

Jiří Hrebenar

Narozen 18. 4. 1981

Ukrajina/Rusko

Zemřel Zatím ještě ne.
Místo odpočinku umaštěný gauč v jeho pokoji

50°29'20.499"N, 13°26'32.978"E

Bydliště Chomutov, Písečná ulice 5029
Znám jako gisat, "bez rasismu"
Vzdělání střední (možná)
Povolání něco jako Brouk Pytlík internetových diskusí
Titul Neoprávněně užívá Ing.
Plat Sociální dávky
Majetek Plesnivý koberec na stěně
Výška 140cm (průměr, jelikož Jiří je koule)
Váha 130kg (kvalifikovaný odhad)
Politická strana býv. ČSSD (vyloučen po 3 schůzích)
Partner tajně obdivuje jiného exota, Víta Hassana
Děti Naštěstí ne
Website [[1]] [[2]]
Upozornění: Exot Jiří Hrebenar byl ze svého hlavního blogu na Idnesu odstraněn. V důsledku toho nemusí na tento blog fungovat linky a odkazy. A jakožto každý velký exot se i Jirka Hrebanar dočkal své vlastní webové stránky, kde je možno diskutovat nad jeho články bez cenzury a bez schvalovacího procesu. Adresa je jednoduchá: www.hrebenar.comJiří Hrebenar - jinak též Gaučový Guru - byl znám všem návštěvníkům blogové služby na idnes.cz(odkud byl později správci vykázán a jeho blog smazán), kde se proslavil jako zahořklý vyžraný invalida trpící permanentní sebelítostí. Jiří je vozíčkář (ale když chce, dokáže zdatně překonat svůj handicap, aspoň ten tělesný, když už kvůli ničemu jinému, tak aby svět oblažil dalším ohavným obrázkem sebe sama), který ovšem kromě konzumace čokoládek a pizzy [[[2]]] nedělá nic jiného, než na všechno a všechny kolem sebe (včetně tak obdivuhodných lidí, jako jsou postižení, co něco dokázali) plive jedovaté sliny skrze svůj blog, aniž by vyvíjel sebemenší fyzickou či duševní aktivitu - jeho život se skládá z jednotvárných dní u PC,kde - obsluhován matkou - chrlí do světa svá moudra. Dokladem jeho naprosté lenosti je fakt, že jediný mozol, který se mu vytvoří, je na lokti (z trvalého polehávání u notebooku).


Obsah

Obsah

Základní charakteristika

Jiří sám sebe označuje za aktivistu a bojovníka za lidská práva[[[1]]], ovšem ve svých článcích se projevuje silně rasisticky, konkrétně nenávidí každého, kdo je bílý a zdravý, tedy příslušníky většiny (fakt, že tato většina mu zajišťuje živobytí Mistr důsledně ignoruje). Pravděpodobně sám sebe považuje za příslušníka "vyšší rasy" a tedy jakákoli kritika nebo jenom nesouhlas se svými názory automaticky označuje za rasismus a nacismus[[[2]]]. Mistry je typický tím, že každého svého odpůrce okamžitě také označí za nacistu, je nacisty doslova posedlý (to, že je sám ve skutečnosti příznivce nacistů, aniž o tom tuší, ukazuje použití nacistické rétoriky "jednou příjde den" - německy "Es kommt der Tag" Mistrem v komentářích). Je pravděpodobné, že Mistr prožívá těžký vnitřní rozpor mezi jeho pronacistickým názorovým přesvědčením a faktem, že zrovna lidé Mistrova postižení a důvtipu měli za dob 3. říše často velmi smutný osud.


Nutno podotknouti, že ač se sám staví do role bojovníka za práva lidí se zdravotním postižením (ZP), většina z nich vnímá jeho veřejné "aktivity" za trapné a odmítají s ním být spojováni. Takové kolegy se ZP však Jiří považuje za zbohatlíky a ultrapravičáky a jakoukoliv kritiku ze strany ostatních lidí se ZP tvrdě odráží ve statusech na své facebookové Zdi, ve snaze přesvědčit sám sebe, že tak jak žije on, musejí zákonitě žít i ostatní lidé se ZP. Navíc je závislý na léku zvaném Tramal, který silně ovlivňuje osobnost pacienta, je tedy možné, že Mistrova zloba je prjev jeho stále častějších abstinenčních příznaků.


Ač by se na první pohled mohlo zdát, že Jiří útočí na okolní nešvary podle nějakého záhadného vzorce, jedná se v podstatě o napadání veškerých přirozených hodnot společnosti, jako způsob "pomsty" za své postižení. Hrebenar je z části kvůli svému fyzickému avšak především kvůli psychicko-sociálnímu postižení neúspěšný ve všech stránkách svého života. Místo toho, aby prošel sebereflexí, obviňuje okolí a mstí se společnosti tím, že jí napadá za různé nešvary. Mistr se nejen rád čte, ale i poslouchá. Výslovnost některých hlásek se v mnohém podobá vybrané dikci známé moderátorky Barbory Tachecí, narozdíl od ní má uskuhraný a pištivý hlásek, jak patrno z tohoto Mistrova videa.


Osobnost Jiřího Hrebenara

Na jaře 2012 nás nechal Mistr nahlédnout pod povrch své osobnosti ve svém článku o sobě. Mistra zde budeme citovati: věta "Jsem zdravotně postižený a vůbec to netajím, také proč bych měl" dává tušit, že se Mistr za své postižení stydí, nikdy se s ním nevyrovnal. Svou hořkost pak transformuje v nenávist vůči většinové společnosti. Tato nenávist vyústila ve fakt, že Mistr nemá žádné skutečné přátele (jen ty virtuální, facebookové) a proto je na své narozeniny sám, jak ostatně ve svém článku uvádí. Mistr tvrdí, že by rád pracoval a že mu byly nabízeny "vysoké posty" (což je pochopitelně nesmysl), ale svou lenost omlouvá svým postižením a zcela ignoruje fakt, že mnoho postižených (často hůře, než Mistr) je v životě úspěšných a má partnerky a samostatnost, zatímco Mistr je uvězněn svou vlastní neschopností doma spolu s (podle všeho) psychopatickou a despotickou matkou (více viz zpověď Mistrovy "velké lásky"). Mistr svou naprostou neschopnost také považuje prakticky za "ctnost" ("sem a nejsem rád, že nevyšla ta politická kariéra. Jo, kdo nemá kachní žaludek a pusu na uzavírací zip, ten tam nevydrží příliš dlouho." v narážce na fakt, že byl z ČSSD prakticky ihned vyloučen). Věta "Nejtragikomičtější na tom všem je to, že se na mnoha akcích podíleli také veřejně činní představitelé politiky, kterým zase vadím mými komentáři." je typickým příkladem jevu zvaného unwarranted self-importance - jde o formu narcismu, kdy má Mistr pocit, že když se k někomu (ať už jde o bloggery, nebo o politiky, které Mistr napadá - viz jeho kauzy) dostane jeho článek a dotyčný na Mistrovy (zpravidla) sprosté lži a útoky zareaguje, dělá to dotyčný proto, že se bojí Mistrovy kritiky, nebo že považuje Mistra za někoho významného. Mistr takto obtěžoval více lidí - reakce na Mistra velmi často prošla přes bezradnost až k prudkému odporu.


Mistr se přiznává, že byl zlý a pomstychtivý člověk už na škole: "Dobře si pamatuju na šikanu ve škole, i na tu zlomenou ručku jednoho trýznitele. Jako malý chlapec jsem se nezdál, ale měl jsem celkem velkou sílu v rukou a dobrého pamatováka na pomstu." - tyto věty pak korunuje smajlíkem. Zároveň ale nechápe, proč ho ostatní nemají rádi - Mistr chápe lásku a obdiv jako něco, na co v životě vzniká nárok. To, že někteří lidé mají obdiv a úctu jiných považuje Mistr za náhodu, píli a odříkání zásadně neuznává.


Prolhanost Jiřího Hrebenára

Mezi nejvýraznější povahové rysy Hrebenara patří prolhanost. Nechme promluvit Mistra:


"Obyčejné dva roky potulování se po špitálech, shánění léků a poté totální odepsání od doktorů. Jo i takto může začínat život jednoho člověka se zdravotním postižením. Nemáte za sebou sponzory, star, nejste VIPák, o kterém píšou v bulváru. Sakra na všechno jste sami. Ano máte příbuzenstvo, jenže to vám nepomůže s vnitřním světem, s tím duševnem. Jste to jen a jen vy, kdo se musí smířit s realitou. V hlavě máte hotové moře představ. V představách majoritní společnosti je tady integrace podle pravidel většiny. Musíte se podřídit, jinak máte smůlu. Teda integrace za mého dětství? Žádný asistent, žádná další pomoc, jenom matka převádějící mě ze třídy do třídy. Z místa bylo zakázané se hnout.


Dokonce ani na záchod nebylo možné dojít. Dozorující učitelka se bála co kdyby se něco stalo. Jak se měl malý kluk s tímto srovnat? Jsi jiný, takový ten z Marsu, o těch berlích, o tom vozíku. Musíš sedět na místě a být co nejméně otravný. Nevím jak je to dnes. Tenkrát to bylo tak. Koneckonců, tenkrát jsem byl první na škole mezi zdravými s handicapem. Taková prostě byla škola života. Nauč se plavat, jinak pohoříš. V ten okamžik nemůžete být na venek přecitlivělý, nemůžete se bát, nemůžete říkat, že jste to či ono. Musíte se postavit ke všemu tvrdě, i když jste uvnitř slabí."


Realita, jako obvykle u Hrebenara, je opravdu zcela odlišná:


"Nevím co Jirku vedlo k napsání takové úvahy, nicméně musím konstatovat, že obsahově naprosto n...eodpovídá skutečnosti. Jirka musel být k docházce do základní školy integrován, to nejde bez odborného posudku školního poradenského centra. Popisovanou zprávu školního psychologa mám k dispozici, vůbec nešlo o posouzení matematických znalostí a v žádném případě o vřazení do „zvláštní školy“. Zpráva popisuje zdravotní stav žáka školy a dává doporučení k úspěšnému zvládnutí školní docházky integrovaného žáka. Jirkou uvedené pasáže ve zprávě vůbec nejsou, a já se musím domnívat, že si je Jirka zcela vymyslel. Starost a péče odsuzované třídní učitelky o Jirku byla obdivuhodná, a zcela určitě by jí jeho dnešní postoj velmi ranil. O Jirku jsme se ve spolupráci s jeho obětavou maminkou, podepřenou jeho velkou motivací, pílí a snahou, starali jak nejlépe jsme uměli. Také proto úspěšně zvládl základní školu. Pomáhali jsme Jirkovi vždy a pomáháme dodnes (například tím, že mu umožňujeme parkování ve školním areálu zdarma).


Nemám v sobě zlobu, ale pociťuji velkou lítost nad křivdou, kterou Jirka svým článkem způsobil.


S úctou, Mgr. K. P., ředitel Základní školy Chomutov, Písečná 5144"Co se týče Mistrova psychického stavu, tam Mistr odmítá vidět jakýkoliv problém. Vlastními slovy:Nejvíc mi v uších zadunělo slovo psychiatr. Proč sakra? Nikdy jsem u něj nebyl, psychické potíže nemám.

Navíc v článku popisuje, jak se při psychiatrickém vyšetření choval jako arogantní blb, což považuje za "vtipné" a jak se snažil podvádět při testech. Výsledky Mistrových IQ testů jsou podle slov Mistra "nadprůměrné", což (pokud je to pravda, Mistr je znám svým lhaním, viz jeho kauzy) jen poukazuje na fakt, že člověk s formálně vysokým IQ může být naprostý blb. Článek pak uzavírá tradičním postěžováním si na situaci v ČR.


Pokrytectví Jiřího Hrebenara

Pokrytectví je jeden z dominantních rysů Mistrovy osobnosti. Mistrova ohavná vyžranost mu nebrání v tom, aby poukazoval na hlad ve světě, což je pikantní zejména z toho důvodu, že jeho průměrná večeře by nakrmila nejspíš celou rozvojovou zemi. Jiří rovněž tvrdí, že rád vozí slečny na klíně, ale ze zpráv od jiných vozíčkářů je patrné, že to by při své konstituci a tvaru koule nikdy nedokázal. Na konci září 2011 přikročil exot Hrebenar ke zrušení všech diskuzí u svých nových "článků", což ovšem pochopitelně nezabránilo komentujícím v hodnocení Hrebenarova veledíla a zároveň v zesměšnění našeho exota. Exotova stupidita dosáhla takové proslulosti, že si jí všiml i D-FENS.


Mistrovo pokrytectví se ukázalo názorně dne 14.5.2012, ve svých statusech uvedl: "‎Situace v africkém Čadu je hrozná, v této oblastí Sahelu je obrovský hladomor. Svět, světové lídry nezajímá nic kolem obyvatel subsaharských oblastí. Zatímco my tady uprostřed Evropy v Čechách jíme dobré a kvalitní jídlo, lidé tam daleko v Africe přemýšlejí, jestli bude voda a něco k jídlu pro jejich děti." - o necelou hodinu později měl ovšem na Facebookové zdi fotku svého tučného jídla s komentářem "Haha, je můj oblíbený čas na večeři. miluju vaječnou placku. Přeji vám krásný podvečer ♥♥♥"


Večeře Jiřího Hrebenara, která by nakrmila půl Sahelu:


Soubor:95.jpg


Všimněte si naprosto nechutné vrstvy kečupu a různých tuků. S takovou stravou jsou zdravotní problémy nevyhnutelné.


Pokrytectví Jiřího Hrebenara je také jasně patrné v jeho postoji k ultralevicovým příznívcům DSSS. Na jednu stranu je Mistr kritizuje za jejich postoje, na druhou stranu zastává naprosto stejné antisemitské postoje ve svých protiizraelských článcích. Zvláště zábavný je v tomto ohledu článek o DSSS ze dne 29.7.2012, kde na jednu stranu se Mistr naváží do jednoho člena DSSS, protože o něm údajně někdo prohlásil, že má lehkou mozkovou dysfunkci a vysmívá se DSSS za to, že mají takového člověka ve svých řadách, na druhou stranu ovšem zapomíná na fakt, že sám je mentálně omezený kvůli svému postižení (DMO) a "lidská práva" tak obhajuje mentálně postižený člověk. Jiný příklad pokrytectví z téhož článku je ten, že ačkoliv Mistr kritizuje členy DSSS za "nepřizpůsobivost" a uvádí, že někteří jsou nezaměstnaní, sám nikdy v životě nepracoval.


Rozpad osobnosti Jiřího Hrebenara

V květnu 2012 se psychický stav Jiřího Hrebenara začal rapidně zhoršovat. Kromě psychotických výlevů na svém blogu si začíná sám uvědomovat, že je s ním něco v nepořádku. V této době přestává s tak častou publikací na svém blogu a věnuje se pouze svým nepravým "přátelům" na Facebooku. Z lékařského hlediska není ovšem něco takového překvapivé a zlepšení nelze očekávat bez změny prostředí, což je u Jiřího Hrebenara věc naprosto vyloučená.


Poslední dny nejsem psychicky v pořádku, musím se zase vnitřně přehodit na novou vlnu.

Rozpad jeho osobnosti potvrzují v červnu 2012 i naprosto nesmyslné články, které napovídají, že se Mistrova psychická choroba blíží do posledního stadia. Od června 2012 pak Mistrovy články dávají méně a méně smyslu. Zatímco jeho výlevy jsou nejspíše někým korigovány (pravděpodobně Hassanem), v diskuzi se pak exot Hrebenar ukazuje v plné parádě. Zmatené a přeskakující myšlenky, nesmyslné odpovědi a nárůst urážek dávají tušit, že definitivní konec Jiřího Hrebenara je již blízko. Že rozpad osobnosti Jiřího Hrebenara postupuje mílovými kroky, je zjevné z nenápadného statusu Mistrova FB z konce zimy 2013:


Soubor:Mistr_melancholik.jpg


Písemný projev

U Mistra se v různé míře projevují všechny tradiční známky většiny blogerů na iDnes:


 • Doublethink (označuje se za bojovníka za lidská práva ačkoli sám je rasistou).
 • Neschopnost přijmout naprosto nevyvratitelná fakta a argumenty.
 • Naprostá faktická neznalost témat, o kterých sám autor píše
 • Oscilování mezi názory (v jednom článku se Mistr považuje za ani levicového, ani pravicového, v jiném článku sám sebe označí za levičáka)
 • Tvarosloví - typický slovní patvar "flustrace", "nahnědlí", "nácci" (všichni kdo s Mistrem nesouhlasí), "zhýralci" a "zhýralost", různé nevhodně užité zdrobněliny ("stranička", "Beránci")
 • Používání pojmů, jimž nerozumí (Lichva vs. Spekulace)
 • Projekce frustrací do písemného projevu: nahnědlí (typický projev neukojené koprofilie), antisemitské výlevy (jako postižený DMO nesporně nesplňuje ideál dokonalého nadčlověka, naopak, dost možná by se nacistům líbil z jiného důvodu)

Z Mistrova díla: "Dnes se dostáváme do situací prakticky velmi podobných některým pasážím děl Karla Čapka. Vytváříme tady továrnu na absolutno a nikdo se v domácím prostředí ani trošičku nediví".


Mistr se zde patrně domnívá, že název knihy Karla Čapka Továrna na absolutno je odvozen od slova absolutismus. Ono absolutno v této knize znamená v podstatě boha. Mistr chtěl ve svém článku patrně říci, že v České republice vzniká jakási diktatura (Mistrovy myšlenky jsou pro příslušníky obyčejných ras obtížně srozumitelné), namísto toho však Mistr napsal, že občané se v České republice obracejí na víru, konají zázraky, chovají se ušlechtile a jsou šťastní (viz Wikipedie). Jiný příklad naprostého nepochopení najdeme v článku, ve kterém Mistr popisuje volbu prezidenta ze svého pohledu. Použil slovní spojení "obrat o 360 stupňů", což nedává žádný smysl, protože 360 stupňů je celý kruh a takový obrat by znamenal návrat na stejné místo. Patrně myslel "o 180 stupňů", ale vzhledem k tomu, že Mistr stěží dokončil střední školu, jde takto složitá matematika zcela mimo něj.


Když už mistr skutečně neví kudy kam, prostě jen okopíruje pasáže z článků Tomia Okamury a jiného exota, Víta Hassana. Navíc článek uvede obrázkem, který naznačuje, že Japonci jsou spojenci Hitlera. Horší případ blogerské demence aby našinec pohledal - exot Hrebenar tak rovněž opět ukazuje svoje fašistické sklony.


Na jaře 2012 začal ovšem Mistrův sloh silně degradovat. Ačkoliv byly některé jeho blogy v minulosti stylově i obsahově příšerné a jeho básně vysloveně směšné, v tomto článku se ukazuje, že je Mistr prakticky neschopný napsat jedinou stylisticky korektní větu a jeho díla se stávají prakticky nečitelnými.


Neoprávněné užívání titulu

Jiří Hrebenar o sobě tvrdí, že je Ing. z ČVUT, ale diskutující pod jeho články, otrávení Hrebenárovou idiocií a sprostotou, vynaložili námahu toto vyvrátit. Osobní návštěvou na studijním oddělení bylo zjištěno, že Hrebenar byl vyloučen hned v prvním ročníku. Titul tedy, jako spousta dalších exotů, užívá neoprávněně. Hrebenar má pravděpodobně maturitu, opakovaně tvrdí, že z obchodní akademie, pravděpodobně se ale jedná o SŠ technickou a automobilní Chomutov, obor 3TA, rok ukončení 2000, kde je zapsán na spoluzaci.cz. To by také vysvětlovalo jeho formální způsobilost (nikoli schopnost) řídit auto. Stran jeho vzdělání panuje více nejasností. Zde Mistr inzeruje, že je již 5 let ze školy a jeho chatrné znalosti matematiky mají značné mezery, projevující se chybami, jež nečiní ani žáci základní školy Pokud byl v roce 2008 pět let po ukončení SŠ, kdy tedy maturoval? (Spor o tom být nemůže, vzhledem k nutnosti maturitní zkoušky při pokusu o studium na VŠ). Pro zajímavost, pro posouzení, jak je Mistr zdatný počtář, se můžete podívat zde. Je samozřejmě možné, že si Mistr ovšem daný časový údaj vymyslel, aby nevypadal jako totální ichtyl. Mistr se také vydává za programátora a absolventa ČVUT - důkaz zde, Mistra, užívající přezdívku gisat.cz dokonale prozrazují typické "hrebenarovské" obraty jako "jo..." a "je skvělý...".


Z dostupných zdrojů lze odvodit, že se Mistr opravdu dostal na dálkové studium ČVUT - Softwarové inženýrství (pravnděpodpobně v zimním semestru 2008) jak sám pravil tak bez přijímacího řízení. V průběhu tothot semestru aktivně vyhledával pomoc s matematickými úlohami na fóru matweb.cz, kde jeho aktivita končí v únoru 2009, kdy pravděpodpobně zkrachovalo i jeho studijní úsilí (tedy po jednom semestru). Sám mistr o svém studiu mluví velmi nejasně a mlhavě "já mám za sebou čvut, softwarová inženýrství, no naštěstí už do žádný školy nemusím asi bych to tam už nevydržel. :)"[[[3]]]. Pravděpodobně mistr používá výraz "mít zasebou" ve smyslu "být vyhozen" nebo "vzdal jsem po semestru", avšak pro méně šťouravého posluchače či čtenáře to navozuje dojem, jako kdyby exot školu absolvoval.


Publikování - témata a frekvence

Kadence Mistrových článků byla přesně 2 za den (více systém zveřejnit neumožňuje). Jiří Hrebenar bloguje o všem - politika z domova, politika ze světa, romská otázka, problémy Eura, EU, Libye, USA, právo, cestování do kosmu, cestování vlakem, básničky (hrozné, téměř nečitelně napsané), osobní problémy, osobní útoky na ostatní a spousty dalšího. Není téma, kterému by se Jiří Hrebanar ve svých článcích vyhýbal. Nadto má převeliký strach, že ho zmlátí zlí rasisté a náckové. S Romy soucítí. Oběti jejich kriminality považuje za nácky a rasisty. Sprostě napadá i ostatní bloggery a všem, kdo s ním nesouhlasí, vyhrožuje svým strýčkem, který prý dělá u (zcela neschopné a zkorumpované) Policie ČR. Jiří je taky v duchu "všem ostatním jen to nejhorší" velký zastánce NWO a všechny Čechy považuje za naprosté idioty, kterým je třeba vládnout z ciziny, navíc neuznává právo Čechů na vlastní stát a určování co s ním, zastává názor, že všechno patří všem "a jen idiot by říkal jiného". Bohaté a úspěšné nenávidí.[[[3]]] V poslední době se výrazněji a velice sprostě obouvá i do prezidenta Klause, který je podle něj nácek. V souvislosti s tím se lidé, dříve diskutující pod jeho články, začali obávat o mistrovo duševní zdraví. Ačkoliv mistr v minulosti neumožňoval pod svými články diskuse, u posledních několika článků diskuse otevřel a sklidil opět zasloužený posměch.


Mistr na sociálních sítích

Zajímavé je také sledovat jeho činnosti na sociálních sítích - na Twitteru i na Facebooku, kde, protože touží po pozornosti, si mezi své "přátele" pustí každého. Nesouhlas s jeho názory ale není dovolen - pokud se tak stane, Hrebenar dotyčného z kontaktů ihned odstraní a v mnohých případech dotyčného na svém profilu i sprostě pomluví.


Nutno ovšem podotknout, že Mistr se chová jako čuně i ke kontaktům, které s ním sympatizují (tedy přesně do okamžiku, než se Mistrovi znelíbí a ten je někde pomluví). Nejnověji se Mistr pokoušel vetřít do skupiny na Facebooku věnované zpěvačce Pink. A jak to dopadlo?


Soubor:555717_396800397043725_2016262067_n.jpg


Zvláště poslední odpověď je pikantní - zjevně Mistrova sexuální flustrace (nadrženost) dosáhla věhlasu i v cizině!


Sny Jiřího Hrebenara

Dne 16.7.2012 se exot Hrebenar opět odhalil na svém Facebooku (tentokráte naštěstí pouze emocionálně) a prozradil, po čem touží.


Já vím, vždy jsem byl snílek. Některé sny se nesplní, ale je ještě hodně snů předemnou. Píšu básně o lásce, jednou bych chtěl vydat básnickou sbírku. Sním o návštěvě Londýna, sním o milionech věcech.

Nezbývá než Mistrovi držet palce - ovšem je zcela jasné, že se svým přístupem k životu se do Londýna nikdy nepodívá - což je pro reputaci České republiky jedině dobře. Naopak vydání sbírky básní by bylo skutečné komické, jelikož by byla široká veřejnost seznámena s rýmy "láska - páska" a "setr - svetr".


Hrebenarovo logické myšlení

Mistr na svém blogu projevuje vysokou míru sebevědomí, z čehož vyplývají humorné situace a hlášky. Na dotaz diskutujícího:


Pane Hrebenare, mohl byste mi prosím sdělit, odkud čerpáte informace, že do teroristického útoku v Burgasu jsou zapojeny tajné služby? Máte snad nějaký zdroj informací v Hizballáhu, íránské tajné službě, bulharské tajné službě nebo snad v Mossadu?

Odpověděl následujícím způsobem:


Stačí logické myšlení, to je možná to, co vám chybí. Stačí mít všeobecný přehled, znát informace a hlavně být informovaný z několika zdrojů.

Jinými slovy na otázku odkud má informaci o útoku Mossadu na vlastní lidi, odpovídá, že mu stačí logické myšlení, všeobecný přehled, znalost informací a informace z několika zdrojů. Z toho lze odvodit buď, že nepochopil otázku a svoje zdroje neuvedl, nebo že žádné zdroje nemá a tuto možnost si vydedukoval (= vymyslel si) díky svému logickému myšlení a všeobecnému přehledu. Humorné na této zmatené odpovědi je právě exotovo holedbání se logickým uvažováním.


Hrebenarův vztah k Hassanovi

 magnify-clip.pngDuo exotů 

Účinkování na blogu IDNES svedlo dohromady tyto dva exoty, že nyní společně plní obsah svého webu hrebenar.eu. Co vlastně tyto exoty spojuje? Oba dva se projevují poměrně častou kritikou společnosti a opovrhují českým národem. Z nějakého důvodu jsou přesvědčení, že morální stav naší společnosti je opravdu zoufalý a bídný a navíc jsou téměř všichni rasisti (případně nacisti). Oba dva jsou v silné opozici k většinové společnosti, případně k jakémukoliv uskupení, které je v pozici silnějšího (Češi v ČR, Američané ve světe, Izrael na Blízkém východě apod.). Automaticky se staví na stranu "slabších" ať jimi jsou jednou romové, homosexuálové, palestinci nebo třeba Irán. V představách exota Hrebenara je Izrael (nebo Amerika) zlým impériem z Hvězdých válek a Palestinci/Irán jsou hodnými filmovými rebely. Vzhledem k svým minimálním životním zkušenostem je totiž jeho pohled na svět formován filmy a čtením různých blogů.


Odkud pramení tato jejich póza, která dnes mezi levicovou "mládeží" není vůbec neobvyklá?


Oba dva jsou členy jistým způsobem znevýhodněných menšin, jeden je neúspěšný invalida, druhý je dítětem ze smíšené rodiny z horšího sociálního prostředí, který se v minulosti mohl setkávat s rasovými předsudky, který nedosáhl žádného zanznamenatelného životního úspěchu (snad s výjimkou shcopnosti upoutat na sebe pozornost v negativním smyslu).


U obou dvou se vypěstoval pocit ztotožnění z jakoukoliv mešinou. Vciťují se do nich a neobjektivně jim fandí oproti "zlé silnější většině" tak jako by si i oni přáli aby jim někdo fandil v jejich životních útrapách. Navíc vinu za své životní neúspěchy mají tendenci připisovat okolní společnosti. Nesnáší jiné zástupce svých menšin, kteří se necítí být znevýhodnňováni. Hrebenár takto nenávidí pracuící invalidy a Hassan nesnáší úspěšné členy menšin (například Tomio Okamuru). Kdyby si totiž připustili, že naše společnost není tak hrozná, museli by dojít k názoru, že důvod jejich životních nezdarů leží v nich samotných.


Mistrovy kauzy

Hrebenar vs Exotopedie

Hrebenar si je rovněž vědom existence tohoto článku a aktivně se jej snaží odstranit, to se mu ovšem nepodaří, stejně jako se to nepodařilo mnoha jiným exotům. Jiří Hrebenar nejdříve věřil, že je exotopedie napojená na DSSS, pak na neonacistická hnutí, dnes věří, že Exotopedii ovládají "náckové ze strany Svobodných".


Hrebenar erotickým modelem

Pozor, následující obrázky jsou jen pro silné nervy. Mistr se nám předvádí v celé své "kráse" v odporných sepraných pruhovaných trenclích. Klikejte jen na vlastní nebezpečí. Je zcela jisté, že takto Mistr svou životní lásku nenajde, ledaže by byla slepá, hluchá a mimořádně mdlého rozumu...


Obrázek 1


Obrázek 2


Obrázek 3 Pozn.: Výživná diskuse k tomuto obrázku zde:


Obrázek 4


Obrázek 5


Z čistě biologického hlediska si povšimněte vyžraného panděra, které zapříčiňuje Mistrovu nízkou mobilitu. Mistr se přesunuje pouze z gauče do postele a zpět a přežírá se přívaly tučných a nezdravých jídel. Toto je výsledek. Není divu, že na něco tak ohavného ženy reagují pouze se zděšením a odporem. Rovněž si povšimněte nahnědlého zbarvení zadní části Hrebenarova spodního prádla - záhada, odkud se berou "hnědé články" je odhalena.


Na obrázku č. 5 je pak zobrazena největší hanba exota Hrebenara: všimněte si plyšového penisu s růžovým "žaludem". Co s něčím takovým Mistr dělá snad ani není radno domýšlet...


Jiří Hrebenar také v článku o ruských neonacistech se plně vyřádil a částečně tak ukojil své zvrhlé symptomy: Ruští náckové jsou jako jejich čeští kolegové spolkem hajlujících deviantů


Je otázka, proč ještě nebyl převezen do psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích, což je nejbližší možnost, kde by Mistr mohl být vyléčen.


Hrebenar a velká láska

Není žádným tajemstvím, že Hrebenar je frustrován svým panictvím (jako by na panictví bylo něco špatného, naopak, lze být pyšný na panictví jako Henryk Lahola), a to až do té míry, že po marném hledání oblastí vhodných pro geologický průzkum spáchal 4.6.2010 ufňukaný článeček.


Dne 18.10.2011 proběhla diskuzemi senzační zpráva, že se náš exotek zamiloval do podobné zrůdičky jako je on! Jmenuje se Monika Hanzlíková a je poněkud zakrslá. Jistě si s mistrem budou rozumět, protože je stejně nenávistná a závistivá, jako exot Hrebenar. Jen doufejme, že ta krásná bonzaj uspokojí naši kouli natolik, aby už konečně přestala svoje průjmy ventilovat na blog Idnes. Po této "radostné" události se Mistr asi na týden s blogy odmlčel, aby se pak vrátil se vší parádou - maminka mu totiž jeho malou-velkou lásku zatrhla a Jirka si na ní v blogu docela sprostě postěžoval. Jeho milá bonzajka ovšem o Mistra přecejen nestojí, jak je patrno ze zveřejněných statusů Mistrovy zdi a setkat se s ním nechce. Proto se bohužel opět můžeme "těšit" na další ohavné mistrovy články. Celá záležitost skončila "odvztahováním se" na Facebooku a několika vzkazy přes zdi na FB - pan Darwin měl opět pravdu :)


Zde si přečtěte autentické citáty Mistra z jeho Facebookové zdi.


Nevyústění velké virtuální trpasličí lásky v tolik vysněný koitus zanechalo na Hrebenarovi těžké stopy. Po několika nenávistných příspěvcích dočasně rezignoval na svůj blog, posílá si s cizími babičkami vánoční pohlednice přes facebook, trápí svého psa a fňuká na Facebooku:Já jsem teď totálně na kusy v duši. Láska a city to je věc, která mě dostala dolů. Jsem totálně sám. Tolik toužím po lásce, tolik ji nedostávám. Neexistuje nějaká věkem mi blízká žena, která by mě milovala? Moje duše se topí. Tolik potřebuji lásku......

Nakonec ovšem k setkání trpaslice a exota skutečně došlo. Rozhodně ovšem nešlo o setkání, jaké si Mistr představoval. Nechme promluvit samotnou bonsaj skrze post na Facebooku na její zdi - Zde autentický přepis jejího vyjádření o tomto hororovém "rande". Dodnes je záhadou, co se vlastně zvrtlo.


Nadržený exot boj o velkou lásku (ve skutečnosti pouze o sex) stále nevzdává. Na jeho odporném webu spáchal obdobu obchodní nabídky


Hrebenar a hledání další velké lásky

Na konci roku 2011 začal Hrebenar hledat další vaginu velkou lásku, která by o něj musela mohla pečovat výměnou za jeho nezištnou lásku. Za tímto účelem zaplevelil snad každou internetovou seznamku. Například seznamka.cz, srdicko.net, rande.cz, jiskreni,cz. Asi nejúplnější zpověď a sebevnímání exota lze nalézt na stesti.cz, kde rozesměje:


Celý život pracuji s počítači, zabývám se programováním webových aplikací a aplikací v Javě. Pracoval jsem jako správce počítačové sítě, programátor, manažer v cestovce, jako úředník na úřadu práce

Pokud by si Hrebenar opravdu dokázal sehnat osobní pečovatelku (dívku snů), mohl by si internet oddychnout: POKUD PŘIJDE KE MNĚ LÁSKA, ROZHODNĚ NA INTERNETU NEBUDU A BUDU SE VĚNOVAT MÉ VYVOLENÉ. Pro případné partnerky je zde ovšem upozornění: Mistr je v tragickém zdravotním stavu a rozpadají se mu zuby, což pro případné polibky zcela jistě není ideální. Poslední update z jara 2013: Mistr je stále ještě volný!!! Soubor:Mistr_v_slzach.jpg


Hrebenar - miláček žen

Vcelku nudně byl přijat podvrh provedený s typickou hrebenárovskou zručností. Aby si Jiřík dodal na popularitě, vytvořil na FB další falešný profil, jehož údajná uživatelka se s Jiříkem zná osobně již několik let. Mistr si ji vybájil coby studentku Liberecké university, původem z Jablonce n. Nisou.:


Soubor:Ovarova_GF.jpg


Na profilu se nachází pár fotografií nevalné kvality. Je překvapivé, že shodné fotografie jsou k nalezení na serveru poskytující tzv. "kulturu pro dospělé". Čistě pro zajímavost link na galerii a profil oné údajné kamarádky jehož příspěvky jsou psány typickou hrebenarovskou angličtinoou.


Hrebenar a poslankyně Řápková

Ve světle ostatních kauz zapadla výměna názorů mezi Mistrem a paní poslankyní, známou svými politicky nekorektními názory. Interpretace této "přestřelky" není jednoznačná. Je pravděpodobné, že se jednalo o nešikovný Mistrův pokus o dvoření se.


Hrebenar konspiračním teoretikem

Vcelku nudně - ve světle Hrebenarova antisemitismu - působí polozapomenutý ejakulát, kterým Mistr patrně testoval, kam až si může dovolit zajít stran publikování lží a urážek. Ani se nelze divit, že tak seriozní server, jakým blog.idnes.cz bezpochyby je, tento výpotek strpěl na svých stránkách. Patrně se nechal Mistr inspirovat filmem Fahrenheit 9/11 M. Moorea. Mistrova kariera konspirátora vesele pokračuje Mistrovým obviněním USA, že v chudé Africké zemi testují zbraně. Že je Mistr bdělý a ostražitý konspirační teoretik, dokazuje dalším vskutku podivuhodným antisemitským a proislámským blábolem Saúdská Arábie, CIA a Mossad pravděpodobně stojí za protiassadovským povstáním.


Dalším úchylným dílem exota Hrebenara je článek o tom, jak USA používají geofyzikální zbraně. Exot Hrebenar se tak zařadil mezi úchylné konspirační teoretiky. Není jasné, zda jde o další projev postupující duševní choroby související s Mistrovým onemocněním DMO, nebo zda je exot Hrebenar skutečně takový hlupák, že takovým nesmyslům věří.


Hrebenar antisemita a milovník muslimů

Již krátce po spuštění svého perverzního blogu dal obrýlený exot průchod svému antisemitskému smýšlení. Podle něho jsou Židi rasisti a provádějí genocidu úžasných Palestinců. (V případě pochyb naleznete archivní kopii zde. Zdá se, že muslimové se pro exota Hrebenara týden před Vánocemi 2011 stali tématem číslo jedna. Exot Hrebenar, vlastizrádce a nepřítel svobody slova se - zjevně ovlivněn exotem Vítem Hassanem - velice rád zasazuje o práva muslimů a útočí na tuto Facebookovou skupinu. Skutečně z jeho článků máte pocit, že islám je tím nejúžasnějším náboženstvím i přes to, že ho založil úchylný pedofil a že muslimové spáchali největší teroristický útok v dějinách. Hrebenar také ignoruje fakt, že všechny země, kde vládne islám, potlačují lidská práva (zkuste si v Iránu založit kostel). Jiří Hrebenar se tedy opět ukazuje jako nechutný exot, který předčí i legendární Soňu Diartovou. Na tento ohavný článek ještě týž den navázal článkem ještě o trochu hloupějším na téma Miloš Zeman, který téměř dosahuje "kvalit" pověstného článku, kde Hrebenar obvinil prezidenta republiky Václava Klause, že je nacistou. Článků na muslimské téma, kde s gustem Mistr popouští uzdu svému antisemitskému smýšlení, bylo vícero. Patrně "nejbrilantnější" článek na toto téma spáchal na sklonku roku Izrael uplatňuje systematický terorismus kde zcela pomíjí fakt, že nebýt pásmo Gazy podporováno státem Izrael, patrně by obyvatelstvo Gazy nemělo co jíst, pít, a ani čím svítit. V článku Antisemitismus je berličkou Izraele pak bez jakýchkoliv historických znalostí pokračuje v pomlouvání Izraele a Izraelců, kteří si v Polsku připomínají svojí minulost.


Hrebenar je také milovník muslimských teroristů, viz řádek 20 (v odkazu). Za všechna neštěstí, jež Hrebenáre potkala, mohou patrně Svobodní, Zeman, Tomio Okamura, USA, Židé a stát Izrael vůbec. V dalším z Mistrových hysterických výlevů na téma Izrael, z nějž by i Goebbels zelenal závistí nepokrytě vyznává ze sympatií k chlapcům z Muslimského džihádu. Tradičně poněkud odflákl přípravu, neboť třiatřicetiletého otce dvou teroristčat označil za mladíka a zcela pominul konexe "oběti" na teroristy. Jiří Hrebenar si také přeje genocidu Židů a nový Holokaust a vyzývá k útoku Iránu na Izrael.


Izrael se stal pro antisemitu Jiřího Hrebenara v únoru, březnu a i v dubnu 2012 tématem číslo jedna. Na svůj blog vyzvrátil serii článků o Khaderu Adnanovi a následně obvinil Izrael opět z apartheidu a z rasismu. Vzhledem k jistým odlišnostem od obvyklého Mistrova nezapomenutelného, nahnědle flustrovaného stylu existuje podezření, že mu tyto články píše někdo jiný.


Koncem června navázal na předchozí serii dalším nenávistným výpadem, kde tradičně obviňuje stát Izrael z apartheidu, rasismu. V podstatě recykluje odpad, tedy starší články z jeho pracně usmoleného blogu. Je zajímavé, že v tak rasistickém státě dle Hrebenare mohla být zvolena palestinská Arabka Miss Israel 1999


Za antisemitu Mistra považuje už i samotný stát Izrael - admini oficiálních stránek Izraele mu zakázali na tyto stránky a na FB Izraele přístup. Mistr se tak právem řadí mezi nejhorší a nejodpornější české antisemity, sám je na stejné úrovni jako neonacisti, které kritizuje.


Toto Mistra ovšem nijak neodradilo od psaní hanebných protižidovských článků, které jsou plné výmyslů, spekulací a konspiračních teorií za účelem očernění Izraele, jako například tento. Všimněte si, jak se už Mistr ani nesnaží svá tvrzení něčím podložit a prostě místo toho napíše u nepodloženého blábolu, že to je "známý fakt", či "veřejné tajemství" - a nadále s tímto výrokem pracuje jako s faktem.


Mistr samozřejmě o situaci v arabských zemích nic neví a s jiným Arabem než s Hassanem nikdy nemluvil. To dokazuje odsuzováním Saudské Arábie, která jako jeden z mála muslimských států není ve sféře vlivu muslimských fanatiků. Mistr potlačování demonstrací fanatické lůzy chápe jako "rasismus" a ve své hlouposti si myslí, že svržení vlády rodiny Saudů by vedlo ke zlepšení života v jedné z nejbohatších zemí regionu i světa.


Přímo explozí antisemitismu je článek Izrael se vůči Iránu dopouští terorismu, vražd..., kde Mistr prokazuje, že má lepší zdroje než americká a ruská rozvědka dohromady a "odhaluje" zlé izraelské agenty a vrahy, včetně "supertajné" jednotky Mossadu (o které nikdo neví, tak pssst!).


Odporná zrůda Hrebenar dosáhl do té doby jeho osobního vrcholu antisemitismu svými články o bulharských obětech atentátu (zde a zde. Z teroristického útoku a zabíjení občanů Izraele obviňuje bez jakýchkoliv důkazů Mossad.


Exot Hrebenar samozřejmě neuznává, že by sám mohl být tím, čím tak opovrhuje, tedy náckem - nicméně antisemita Hrebenar znovu a znovu potvrzuje, že neonacistické antisemitské postoje mu nejsou cizí. Naopak muslimům by Mistr přiznal veškerá práva, která upírá Židům či bílým. Dokonce volá po tom, aby hlasatelka v české TV nosila burku.


Exotova nenávist k Izraeli a hloupost byla už v roce 2011 natolik proslulá, že si jí jednak povšiml i známý cestovatel, novinář a spisovatel pan Břetislav Olšer a na svém blogu o ní napsal kritický článek, jednak je citován ve zprávě o projevech antisemitismu v ČR za rok 2011. Je zmíněn i ve stejné zprávě za rok 2012, kde je zmiňován vedle Stworova zvedavce či white-media. Mistr na tento článek reagoval tak, jak je mu vlastní - ukřivděným, tradičně vylhaným článkem, kde pro svojí pokřivenost napadá ty, kdo jeho pokřivenost konstatují.


Jiří Hrebenar milovník imigrantů

Hanebný exot Hrebenar 7.6.2012 opět předvedl, jak moc nenávidí Čechy a západní společnost. Zastává názor, že je třeba, aby západ zaplatilpřesídlení a nový život všem uprchlíkům ze zemí zejména Afriky. Exot Hrebenar věří, že "každý má právo na hezký život" (samozřejmě nesmysl) a že by jeho zvrhlé myšlenky měl zaplatit evropský daňový poplatník. Zcela přitom ignoruje zdrcující náklady na něco takového v situaci, kdy Evropa nemá ani dostatek prostředků sama pro sebe a utápí se v krizi. Tento článek demonstruje exotovo odtržení od reality. Pod článkem se postupně nashromáždila celá řada komentářů, které ukazují na těžkou duševní poruchu tohoto exota.


Politické zaměření Jiřího Hrebenara

Hanebný exot Jiří Hrebenar se už několikrát přiznal, že jeho tučnému srdci je blízká levice. Přesto exot Hrebenar nepodporuje ČSSD, které byl několik týdnů členem (dokud ho po 3. schůzi, které se účastnil, nevyloučili). Exot Hrebenar na svých stránkách opakovaně kritizuje "kapitál" a podporuje hnutí "Occupy" - dokazuje tak, že kromě hloupého a neschopného exota je i zlodějem a anarchistou.Přístup Okupujte Prahu v tomto směru vyhovuje mému duševnímu naturelu.

Exot Hrebenar si celkem pravidelně ve svých článcích stěžuje na "destrukci sociálního státu", zejména mu vadí ministr Drábek a ministr Heger. Jak už bylo uvedeno výše, drtivá většina postižených se za jeho aktivity stydí a nesouhlasí s nimi, Mistr ovšem neustále skučí o "zoufalé situaci" postižených v České republice (tím Mistr samozřejmě myslí především sám sebe). Ukázku, jak doopravdy zoufalá je Mistrova situace, můžete vidět zde:


Soubor:Mistrovastrava.jpg


Mistrova vzteklá reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Autoři exotopedie tímto Mistra zdraví a přejí mu dobrou chuť! :) Všimněte si Mistrovy googlingliš. Mistr uvádí, že umí anglicky i německy, ale na jeho webu najdete neskutečné patvary.


Soubor:Mistrzuri.jpg


Jak již bylo zmíněno, Mistr nenávidí prezidenta republiky Václava Klause a opakovaně se do něj ve svých článcích naváží a obviňuje ho z nacismu.


Hrebenar vs Matějka a Svobodní

Hanebný exot a nejen fyzický, ale i duševní mrzák Hrebenar si tentokrát vzal na mušku VIP bloggera Františka Matějku a Stranu svobodných občanů, které byl FM členem. V tradičním Urválkovském duchu obvinil náš psychotický paranoik FM z nacismu, rasismu a propagace fašismu, o kterém ovšem - jako obvykle - sám nic neví. Reakce Svobodných na exota Hrebenara se nesla v duchu "přece nemůžeme reagovat na každého idiota", což jen potvrzuje názory Exotopedie na toto individuum. Hrebenar o měsíc později na svůj útok navázal dalším dehonestačním článkem. Čtenáři se podivovali nad odlišným slohem a ihned Hrebenara podezřívali, že tento pamflet odněkud opsal. A také že ano - je to původně výplod nějakého sprostého komunisty. Exot Hrebenar se tak i přes svoje lkaní o lidských právech sám přiřadil k těm největším zločincům - komunistům a navíc je plagiátor a zloděj. Po pár dnech se ovšem exot Hrebenar zalekl následků a článek stáhnul (nebo to udělal nějaký admin za něj). Exot nicméně v pokračuje ve spojování DSSS a Svobodných bez ohledu na nelogičnost něčeho takového a dokonce má pocit, že Exotopedii vedou lidé napojení na DSSS. Toto prohlášení vyvolalo mezi exotopedisty salvy smíchu, protože exot Hrebenar skutečně věří, že na Exotopedii je kvůli svým názorům (které jsou sice ujeté, ale ne až tak vzácné) a ne kvůli svému projevu exota.


V souvislosti s Hassanovými útoky na šéfa Svobodných Petra Macha a Tomio Okamuru nemohl jeho učedník a loutka exot Hrebenar zůstat pozadu. Kromě hanebného článku o Okamurovi zplodil v ten samý den další "hnědý článek". Tentokráte se pokusil podstrčit Svobodným myšlenku apartheidu (pochopitelně naprostý nesmysl). Článek není z hlediska exotologie příliš zajímavý, nevymyká se "kvalitou" exotovu normálu, jediné, co stojí za zmínku, je použití věty "Je přeci natolik moderní ukazovat na ty s tou zapálenější kůží" - autor zde nejspíše myslel "opálenější", Češi totiž Cikány ani imigranty dosud nezapalují. Na pokyn exota Hassana pak Hrebenar pokračuje v tématu dalším článkem jménem Rozhovor, který nikdo neměl slyšet, který popisuje Hassanův rozhovor s Petrem Machem (kterého Vít Hassan dlouhodobě obtěžuje, patrně má k tomu sexuální motiv) Hrebenarovýma očima. Už jen název je hloupě zavádějící (kdyby byl rozhovor "tajný", Petr Mach by ho dost těžko dělal) a jako obvykle jde o hloupé podsouvání rasismus. Exot tak definitivně prozrazuje svou duševní chorobu. Posedlost exota Hrebenara Stranou svobodných občanů vrcholí posledním článkem. Exotologové usuzují, že jde o obsesi podobnou té, kterou má exot Vít Hassan a je zde tedy důvod se domnívat, že oba exoti trpí podobnými duševními chorobami. V posledním článku pak exot nazval jiného bloggera Luboše Zaloma náckem a dokonce bez dovolení použil jeho fotku, za což se dočkal trestního oznámení a dá se očekávat zajímavý proces. Hrebenar po zjištění, že by jeho útok mohl mít právní dohru obrázek stáhnul, ale i velmi laxním moderátorům Idnesu došla trpělivost a Hrebenar byl za svou špínu odměněn banem v délce 3 dnů. Po Mistrově nedobrovolném exilu a přesunu na jiný blog se ovšem Mistrova nenávist ke Svobodným nijak nezmenšila a začal produkovat serii dehonestujících článků, ve kterých opět Svobodné nazývá nacisty a jejich předsedu obviňuje z podpory nacistických ideí, což je pochopitelně typicky Hrebenarovské překroucení reality. Následně se opět začal trefovat do bloggera Františka Matějky, kterého opět (již tradičně) obviňuje z podpory nacismu, protože František Matějka odmítá multikulturalismus a označuje Breivika za nevyhnutelný následek socialismu. Mistr jako již tradičně absolutně nepochopil, o čem Matějka píše a začal kolem sebe vztekle kopat. Tento článek také opět odhaluje hloupé pokrytectví Jiřího Hrebenara: obviňuje například Matějku z cenzury komentářů, zatímco vlastní cenzura mu vůbec nevadí. Tento článek je navíc plný zajímavých perel. Nechme probluvit samotného Mistra:


Dříve nebo později Matějka tuto hranici přestřelí a ponese zodpovědnost za obhajobu hnutí potlačující svobody, nebo bude zpovídat z jiných rasových trestných činů.

Český právní řád pochopitelně nic takového jako "rasový trestný čin" nezná, ale to Mistrovi nebrání v jeho psychotických tirádách proti každému, kdo nesdílí jeho pokřivené vidění světa.


Nejnověji se exot Hrebenar navezl do pana Matějky a Svobodných ke konci května 2012 ve svém článku o "rasistech na Idnes". Článek je psán velice zmateně a některá sexuální přirovnání dávají tušit, na co Mistr myslí.


Samohoničské dovednosti lákající vyšší sledovanost

Výše zmíněný článek obsahuje i velmi pěkný příklad mentální projekce, kdy Hrebenar odsuzuje skupinu blogerů z iDnesu jako rasisty, přitom však popisuje vlastně sám sebe:


Takto přesně vypadá rasista. Útočí na všechny odlišné lidi.

Poslední výtvor Jiřího Hrebenara na téma F. Matějka ovšem přesahuje všechny meze - bloggera Matějku obviňuje exot Hrebenar z toho, že je stejný jako Breivik.


Hrebenar předsedou Svobodných!

Dne 1.4.2012 se na zdi Svobodných objevila nečekaná a senzační zpráva - Jiří Hrebenar byl zvolen novým předsedou Svobodných. Pod jeho vedením se jistě Svobodní do parlamentu dostanou, ačkoliv vzhledem k datu zveřejnění je třeba tuto zprávu ještě ověřit.... :)


Hrebenar a Hassan vs F.K.Ladislav

Dalším bloggerem, kterého exot Jiří Hrebenar na svém blogu otevřeně napadá (a tradičně obviňuje z nacismu) je F.K.Ladislav alias "Kubrt" (diskuzní nick). Tento blogger se vyznačuje podporou hodnot a pojmů jako jsou "národ" a "vlast", což je v podání exota Hrebenara samozřejmě propagací fašismu. Článek exota Hrebenara je ovšem gramaticky prakticky bez chyby, takže je téměř jisté, že ho nepsal exot Hrebenar, ale jeho guru, exot Hassan (fotografie, uveřejněné v článku jsou focené stejným fotoaparátem, jaký vlastní Vít Hassan). Pravděpodobná verze je, že exot Hassan (stejně jako v případě jiných článků, zejména těch antisemitských) Hrebenara opět ponoukal a pitomý Hrebenar Hassanovu špínu uveřejnil na svém blogu, takže Hassanovi nehrozí za dehonestaci jiného bloggera žádný postih. Naprotitomu Jiří Hrebenar dostal už jednou za nepodložená obvinění z nacismu a krádeže fotek ban na blogy Idnes, takže lze očekávat i v tomto případě nějaký postih. Mistr posunul flame HH vs. "Kubrt" do dalšího levelu. Fascinující je, že nad popravami dětí třeba v Íránu neuroní ani slzu.


Hrebenar vs Václav Král

Dalším bloggerem, kterého Hrebenar sprostě napadnul a obvinil z fašismu a kdoví čeho ještě je Václav Král, známý židovský blogger na Idnesu a propagátor tolerance a soužití různých kultur. Exot Hrebenar ovšem paradoxně tohoto člověka ve svém článku obvinil z rasismu. Samozřejmě si exot a antisemita Hrebenar nezapomněl kopnout do autorova židovství. Václav Král byl upozorněn na Hrebenara a reagoval na toto sprosté obvinění prudce dvěma články - zde a zde, ve kterých kromě zesměšnění hanebného exota Hrebenara i rozebírá nadužívání slova "rasismus". V zápětí pak publikuji (už ne jako narážku na Hrebenara) krátký satirický článek o tom, že Daniel Landa by mohl být dobrý prezident. Hrebenar si to ovšem vyložil jako odpověď na něj a typicky hystericky reaguje, aniž by mu došlo, že šlo vlastně o vtip. Poté, co se sám Václav Král přiznal v diskuzi, že šlo o humor a že je zděšen, že mu na to sedlo tolik lidí, Mistr pro jistotu přestal reagovat, nicméně o pár dní později se spolu s jiným antisemitským exotem Hassanem začali do V. Krále opět navážet, na což V. Král reagoval ve svých i jejich diskuzích.


Celý spor vyvrcholil antisemitsky laděným článkem Hrebenára, který sprostě uráží bloggera Krále na svém webu.


Hrebenar vs Tomáš Marný

Hrebenarova posedlost nácky a fašisty je na blogu Idnes již pověstná, proto se do něj blogger Tomáš Marný obul v satirickém článku. Hrebenar jako obvykle nepochopil, vše si vyložil doslova a vážně a napsal směšný článek, ve kterém celou satiru odsuzuje jako propagaci nacismu. To jako obvykle vedlo k dalšímu zesměšnění exota a k velkému pobavení mezi bloggerskou komunitou. Tomáš Marný následně zareagoval článkem, kterým názorně ukazuje, že sám Hrebenar je v duši fašoun a k nacismu má velmi blízko. To potvrzuje i tímto článkem, ve kterém projevuje svou touhu po "vůdci". Bohužel, blogger Tomáš Marný se provinil přílišnou podporou pravicových myšlenek, což je zločin na Idnesu netrpěný a blog mu byl smazán.


Hrebenar vs Benjamin Kuras

Dne 26.7.2012 zveřejnil exot Hrebenar sprostý dehonestační článek na známého publicistu, Benjamina Kurase, ve kterém ho již tradičně obviňuje z rasismu, klerofašismu a extremismu. Po mailovém upozornění reagoval pan Kuras v tom smyslu, že Hrebenar není dost významný na to, aby s ním vedl polemiku. Exotův článek vyniká v tom, že obsahuje obrovské množství faktických nesmyslů (např. popírání útoků na křesťanské obyvatelstvo v Africe) a znalci exotova chování se shodují v tom, že klecové lůžko se Mistrovi blíží mílovými kroky.


Hrebenar žebrákem

Hanebný exot Hrebenar, který nenávidí podnikatele a bohaté je velký pokrytec. Když mu jde o peníze (v tomto případě na autoškolu), neštítí se zazvonit a žebrat. Soused, nevěda jakou zrůdu má před sebou, mu autoškolu skutečně zaplatil (i když podle množství jídla, které Hrebenar denně spotřebuje by si uskrovněním se mohl na autoškolu hravě ušetřit). Ovšem sbírky pro jiné postižené mistrovi krutě vadí, i když vznikly spontánně, pokrytec a lenoch Hrebenar neunesl, že na jiné se lidé rádi složí, zatímco ON se kvůli nim musel plazit jako červ. V lednu 2010 se pak "chudák" Hrebenar objevuje jako majitel červeného Roomstera Média:541137_444335425624359_527810303_n.jpg a jako správná krysa na sebe upozorňuje pomocí bulvárních plátků.


Hrebenar filantropem

Jako bomba - zejména v kontextu Exotovy pověstné hamižnosti a závistivosti - zapůsobila mezi fanoušky předvánoční výherní soutěž, akce pořádaná serverem hrebenar.eu, přičemž hlavní výhrou není nějaký umaštěný koberec, ale zbrusu nový luxusní vůz,. BMW X6. Zda výhru do soutěže poskytl Exot osobně nebo jeho exotický páníček, se dosud nepodařilo zjistit. Bohužel však případného výherce žádná výhra nečeká. Mistr zřejmě zjistil, že automobilka BMW vyráběla pro nacistické Německo.


Hrebenar pohádkářem

Dne 13. listopadu 2011 vydal exot Hrebenar mimořádně stupidní článek - jde o nepovedenou alegorii se zvířaty á la Farma Zvířat s názvem "Na malé farmě, kde i dnes znamenalo zítra". Mistr pravděpodobně zamýšlel svým podivným blábolem zaujmout širší obecenstvo a nahonit si karmu, jenže jako vždy vůbec nepochopil základní významy textu a jeho pokus o alegorii není ani vtipný, ani chytrý - je to jen útok Hrebenara (označujícího se (velmi zábavně) jako "moudrý hřebec") na jiné bloggery, zejména na Františka Matějku, Rudolfa Polaneckého, Jitku Gotterovou, Luboše Zaloma a další. Článek je zvláštní hlavně tím, že u něj mistr otevřel diskuzi, stejně jako to udělal jeho guru, jiný exot Hassan - diskuze otevřeli prakticky současně. Okamžitě došlo k naprostému zesměšnění našeho exota, včetně samostatného článku "Pohádka o zlém hřebci", jež mistra zdařile paroduje.


Hrebenar hercem

V jednom ze svých uslintaných článečků vzpomíná na názorné didaktické metody, jež přednášející zvolil pravděpodobně s ohledem na Hrebenarovu intlektuální svébytnost. Pokud je pravda, co Mistr o sobě píše, dříme v něm mimořádný, naštěstí však nedoceněný, herecký talent.


Hrebenar básníkem

Jiří Hrebenar není jen všestranným myslitelem, ale také básníkem. Jeho legendární básně už měsíce oblažují čtenáře serveru Idnes a ani extrémně negativní ohlas na primitivnost a hloupost mistrových básní mu nezabrání chrlit jednu za druhou prakticky každý den. Pro jeho "básně" je charakteristické slovní bohatství na úrovni žáka první třídy, naprostá zkratkovitost a používání jednoho typu rýmu (láska-páska, sůl-vůl, poděla-oděla, hladit-radit) a vykloubená slovní spojení, které mistr považuje pravděpodobně za metafory ("do chladu se oděla", "nechceš se mnou v lásce být") a také obraty, které jsou pro každého normálního člověka vysloveně směšné ("přála jsi mi smrt a věděla si prd"), kopie zde. Mistr charakteristicky píše básně pouze o nenaplněné lásce, to je jeho jediné téma. Ve skutečnosti jde o promítnutí mistrových sexuálních frustrací do takto dětinské podoby - Jiří Hrebenar je totiž ve 30 letech panicem a jeho neustálé pokusy to změnit naráží na barieru z vlastní sobeckosti a hnusu, kterou sám vystavěl. Jeho počiny na básnickém poli dosahují takové trapnosti, že jiní bPohádka o zlém hřebcilogeři publikují parodie na jeho básně i s vlastními pochvalnými komentáři, popřípadě píší básně o Mistrovi samotném podobné kvality, jako je ta mistrova. Pakliže se na Mistrově blogu objeví ovšem báseň obsahující i jiné verše, než je obligátní "láska - páska", popřípadě se nerýmující vubec, jde zpravidla o plagiát, jako např. v případě "díla" "Cítíš mě, když na tebe myslím?", které bylo exotology odhaleno jako překlad textů Seleny Gomez - což Mistr nikde neuvádí a báseň vydává za svou, následkem čehož byla z blogu stažena administrátory a přesunuta do neveřejné sekce. Po svém vyhození z Idnesu se Mistr ovšem opět překonal. Spojil svá dvě oblíbená témata (básně a lidská práva) a vytvořil tak neskutečný paskvil s několika vynikajícími záseky. Pozor, nečtěte v práci či při pití teplých nápojů, akutně hrozí poškození klávesnice či vyhazov za hlasitý smích. Na 1. Máje 2012 se ovšem nemožné stalo skutečností a Mistr se opět překonal. O kvalitě jeho práce si laskavý čtenář udělá obrázek sám.


Hrebenar zubařem a Jiříkova cesta

Mistrova strava nemohla zůstat (krom značné Mistrovy obezity) bez následků na zubech, zejména s ohledem na jejich bezúdržbový a nonstop provoz. Velkou senzaci tak mezi fanoušky exota nezpůsobily, zprvu nenápadně vyhlížející, statusy publikované na zdi exotova FB:


Soubor:Zubovar1.jpg


Málokdo čekal, že se tento nenápadný (tradiční) vzlyk rozvine v řetězec událostí, bezmála zastiňující setkání Hrebenara s jeho velkou láskou. První reakce na událost, popsanou ve statusu, nenechala na sebe dlouho čekat. I po doplnění dalšího slzavého statusu se nezdálo, že Mistr z banální resekce vytěží víc, než pár ufňukaných vět.


Soubor:Zubovar2.jpg


Ale publikování následujícího statusu na zdi Mistra vzbudilo mezi fanoušky hotovou bouři!!!


Soubor:Zubovar3.jpgNávštěva takové celebrity, jakou Jiří Hrebenár bezpochyby je, nezůstala bez povšimnutí. Je zarážející absence jeho kamaráda Víta Hassana. Ale je možné, že právě někde trénoval s teleskopickým obuškem (revizoři pražské MHD jsou neskuteční rasisti), méně pravděpodobné už shledáváme, že vkládal maso sekanou do housky.


Pro větší přehlednost jsou fotky z Mistrovy cesty umístěny zde: Mistrova cesta do Prahy


Očekávané druhé dějství, jak fanoušky očekávané, tak velmi pečlivě Mistrem marně tutlané, nedalo na sebe dlouho čekat. (Tímto exotopedie děkuje nejmenovaným přátelům, kteří mají to pochybné potěšení mít Mistra za souseda.) Povšimněte si, jak Mistr dovede zabíjet čas: Dvě hodiny na tak nudném místě, jako je ÚAN Florenc.


Fotky zde: Mistrova cesta do Prahy


Zákrok proběhl úspěšně, jen Mistra čekají po dobu několika týdnů zajímavé kulinářské zážitky:


Po_veletrhu1.jpg


Třetí návštěva proběhla za okázalého nezájmu fsnoušků. Konečně, proč si kazit hezký den pozorováním někoho, jako je Mistr.


Hrebenar hokejovým znalcem

Českému hokejovému týmu se příliš na mistrovství světa v ledním hokeji ve Švédsku a Finsku (rok 2013) nevedlo. Jiří Hrebenar k tomu má dozajista co říct. Kéž bychom prosadili možnost trénovat naše národní mužstvo z gauče. To by hned ten výkon vypadal jinak!


[[[4]]]Hrebenar a promarněná šance

V květnu, léta páně 2013 dorazila do České republiky mistrova oblíbená zpěvačka. Zpěvačka, o které zakládá skupiny, stránky, jejíž písničky poslouchá den, co den, zpěvačka, jejíž odpůrce zásadně nenávidí a označuje za hnědé nácky. Pink dorazila do pražské O2 arény a dle recenzí se její koncert povedl na výbornou. Myslíte, že Jiří Hrebenar sledoval živě její koncert, po kterém tam toužil? Ne, tenhle vyžraný ovar nedokázal našetřit peníze a tak zůstal doma na svém gauči a spoléhal se jen a pouze na dostupné úryvky natočené mobilními telefony, které objevil na youtube. Inu zážitku z gauče se nic nevyrovná. [[5]]

Hrebenar v Kauflandu pohledem pozná rasistu

To si takhle Mistr jede po Kauflandu, když tu náhle uvidí rasistu. A hned je mu líp, že není jako oni. Více snad bez komentáře, jeho facebookový status mluví za vše. [[[6]]]Hrebenar filologem a milovníkem cikánů

Exot Hrebenar je známý tím, že nenávidí většinovou společnost a zejména bílé, patrně jako reakci na většinové odmítání jeho v lepším případě směšných a v horším úchylných názorů. Pravidelným čtenářům jeho blogu nadělil další příval z nezměrné studnice jeho moudrosti v podobě článku Výuka romštiny je o vzájemném pochopení se, a to je dobře. V kostce řečeno, ideál veliký Mistr vidí ve smazání rozdílů mezi Romy (česky cikány) a Čechy skrz pochopení romského (česky cikánského) etnika. Brilantně to shrnul Mistr slovy: Je správnkapitálé říct: "jsi Rom, nemáš se za co stydět. Máš právo poznat svoji kulturu, svůj jazyk. Já chci poznat tvou kulturu a ty poznej moji". Pouze toto je správná cesta, nemusí být vždy jednoduchá. Protože předsudky pracují na obou stranách." Zcela tak ignoruje fakt, že mnozí romskou (česky cikánskou) kulturu poznali, a byli tzv. multikulturně obohaceni v míře větší, než by jim bylo milé.


Mistr zásadně nelituje oběti cikánského teroru a násilí. Víc než zmrzačení dítěte cikány ho zajímá to, aby většinová společnost vinila "jednotlivce" a nikoliv všechny cikány, i když rozdíly v chování mezi cikány a Čechy jsou naprosto zjevné. Je možné, že náklonnost k cikánům Mistr cítí z toho důvodu, že stejně jako oni je i on parazitem, nebo z důvodu, že má cikány v rodině.


V případě těžkého zranění Břeclavského 15-letého kluka cikány Mistr neprojevil nejmenší zájem o to, že dotyčný je poznamenaný do konce života. Jediné, co ho zajímá je to, aby tento čin nepřihrál politické body DSSS. Vyloženě odporně pak působí Mistrův požadavek na matku oběti cikánského teroru, aby se veřejně distancovala od demonstrací na podporu jejího syna.


Předně žádné demonstrace být neměly a matka toho chlapce se měla veřejně distancovat. Nikdo neměl nikoho vydávat. Od trestů jsou tady soudy a ty jediné mají právo trestat. Dav poblouzněný nácky a náckovskými Vandasy nemá právo kohokoli lynčovat. Ta demonstrace byla předvolebním kláním Vandase

Jakmile jde ovšem o Mistrovy peníze, veškeré multikulturní obohacování jde stranou. 3.7.2012 se Mistr stal málem obětí cikáněte, které mu chtělo ukrást peněženku s důchodem. Mistr se s ním ovšem málem porval, místo by se nechal multikulturně obohatit. Dle svých vlastních definic je tedy Mistr nácek.


Zdravotně postižení jsou pro zloděje jednoduchou obětí. Dnes jsem byl v obchodě málem okradený. Třináctiletý kluk mi málem ukradl tašku s penězi. Bolí mě ruka, zloděj chtěl vytrhnout tašku z mojí ruky, ale zloděj měl smůlu. V peněžence jsem měl celý můj důchod. Co se děje s tímto světem, když děti kradou. Naštěstí jsem držel tašku pevně, dítě se zlodějskými sklony uteklo

Po tomto incidentu se Mistr rozhodl utlačované minoritě pomstít tak, že veřejně nepodpořil Roma pride na svém blogu. Což by zřejmě jakožto lidumil neměl dělat.


Mistrovi se rovněž nelíbí vtipy o Cikánech, Židech a jiných menšinách natolik, že napsal plamenný článek "Vtipy" namířené proti Romům, Židům a jiným menšinám vypovídají o mindrácích těch, kdo je vyprávějí, kde tyto vtipy považuje za projev totální idiocie.


Hrebenar ekonomem

V dubnu 2012 se Mistr dostal na svém blogu opět do ráže a začal fušovat do ekonomie. Po patrně dlouhém a bolestivém přemýšlení vyplodil článek zaměřený proti politice laissez faire, kterou sám Mistr pravděpodobně považuje za určitý "systém" na stejné úrovni jako kapitalismus a komunismus a ne za pouhý myšlenkový směr, zastávaný více školami, který se prolíná do všech úrovní ekonomických učení. Mistrův článek nádherně demonstruje Mistrovy teze a představy o tom, jak fungují lidská práva a ekonomika, zejména pak:


 • lidská práva jsou v Mistrově podání vymezena pozitivně a nikoliv negativně, Mistr klade rovnítko mezi právo a nárok
 • Mistr vnímá "kapitalismus" jako ideologii (nikoliv ekonomický směr)
 • Mistrovo pojetí světa je prakticky totožné s tím komunistickým: Mistr chápe svět jako soupeřící ideologie kapitalismu a komunismu, což je pochopitelně špatně - běžné obchodní vztahy mezi lidmi jsou vydávány za jeden protipol oproti regulaci, zatímco ve skutečnosti existují všude jako přirozený stav, do kterého regulace nepřirozeně zasahují, toto ovšem Mistr nechápe
 • Mistr se naučil několik jmen z historie ekonomických teorii (Locke, A.Smith), která opakuje ad nauseam absolutně bez pochopení smyslu jejich učení, například Lockeovu teorii Společenské smlouvy chápe jako smlouvu doslovnou (na úrovni mezinárodní úmluvy)
 • Mistr absolutně nechápe rozdíl mezi diskriminací státní a diskriminací jednotlivcem, jak opětovně dokazuje
 • V nouzi (neví kudy kam) se Mistr odkáže na lidská práva, u kterých samozřejmě také nechápe, jak fungují

Zdá se tedy, že jakékoliv složitější ekonomické či politické teorie jsou naprosto mimo Mistrovy inteligenční možnosti. Je možné, že sám Mistr toto ví, nicméně si to odmítá připustit. Komentáře k jeho článku také procházejí tvrdou cenzurou, která je v duchu Mistrovy neexistující morálky také velmi křivá, např. nedovolí reakci na svoje dehonestující příspěvky, nedovolí úvedení příspěvků, které popírají jeho šílené teorie atd.


Hrebenar právníkem

To, že Mistr popravdě renesanční osobnost opět potvrzuje svým novým článkem na téma "Kauza Rath", konkrétně se zabývá výkladem Ústavy ČR. Pochopitelně, jako vždy se exot po chvilce do textu zamotá, místy si i protiřečí a celé to korunuje pokusem o laický výklad Ústavy, který je stejně trapný jako zábavný. Exot Hrebenar pochopitelně neví nic o základních principech normotvorby ani o podmínkách, za kterých Ústava ČR vznikala. Domnívá se například, že právní norma má být "dokonalá" (nepřipouštějící více výkladů), aniž si uvědomuje, že něco takového je nemožné a že Ústava nemá být taxativním vymezením práv a nároků (pro Mistra jsou tyto dva pojmy totožné a dál se nikdy nedostal), ale ztělesněním principů moderního demokratického státu.


Hrebenar pornohercem-teoretikem

Poslední dílo mistra Hrebenara ovšem překonává veškeré hranice odpornosti a nevkusu. V básni naprosto zcestně pojmenované "Milování..." exot Hrebenar pornograficky popisuje svoje sexuální představy, na které nikdo není zvědavý. Z této básně se každému normálnímu člověku zvedne žaludek (zejména v kombinaci s představou tlustého obrýleného exota s vypoulenýma očima a slintající mordou) a je skutečně podivné, že Idnes dovolí publikovat na svých stránkách takovou ohavnost, která není ničím jiným, než ejakulátem sexuálního frustráta.


 • Míjím ústy slabiny
 • mířím do rajské krajiny
 • kde šťávička z tebe teče
 • když jazýček ji seče

-výňatek z exotovy "básně"Po čase Mistr navázal na tento "skvost" ještě "lepší" "povídkou" Hříšný den (pozor, nečíst po jídle). Je zajímavé, že Mistr sám považuje tuto svoji sci-fi povídku za báseň(!). Viz jeho vyjádření v této diskusi po předchozí narážce na jednu z "hrdinek" inkriminované povídky.Zneužívaný Hrebenar?

Hrebenarova velká láska Monika Hanzlíková několikrát potvrdila, že Hrebenar si stěžoval na svojí matku. Svou návštěvu Hrebenara v jeho doupěti popisuje Monika takto: Přemýšlím, že na jeho mámu podám TRESTNÍ OZNÁMENÍ za její fyzické napadení. Já jsem sama tělesně postižená (menšího vzrůstu 110 cm vysoká, po 4 operacích páteře, kde mám u páteře připevněnou kovovou tyčku) a takové fyzické napadení mě velmi znepokojilo, dodnes z toho jejího adresivního chování mám velikánskou depresi. Navíc nahlásím na Policií také i to, že jeho máma ho také škrtí, mlátí, bije, fackuje, mnohokrát mi o tom sám Jirka psal, že mu často teče z nosa krev, jak ho jeho matka pořádně zmlátila. Nezlobte se takové sadistické chování přece není normální, jeho matka potřebuje léčení. Pozor na Jirkovou matku, ta je schopná opravdu všeho! Další zajímavá citace.


Dne 2. 1. 2012 Hrebenar vyplodil článek Sexuální zneužívání zdravotně postiženého dítěte je nejhorší čin, kde se sice odvolává na vzpomínky nějakého hypotetického dítěte z internetu, ale veškeré citace jsou v google nalezitelné právě jen v tomto Hrebenarově článku. Veškeré další indicie (vozík, obrna, šílená matka) dávají tušit, že se jedná o Hrebenarovu zpověď.


Závěr: Hrebenar byl v dětství zneužíván a bit svými předky, což jen napomohlo jeho frustraci, kterou nyní transformuje ve vztek a nenávist vůči všemu a všem. Na zneužívání ukazují i zprávy, které odeslal exot Hrebenar své "velké lásce" Monice (pozor, jen pro silné nervy).


Existuje ovšem alternativní exotologický názor spočívající v tom, že i toto je jen a pouze projev Hrebenarových sexuálních frustrací, pravděpodobně nenaplněných incestích fantazií, a že důvodem tohoto článku není zneužívání, ale prostý fakt, že Hrebenar je prasák.


Krátký ban a znovuotevření blogu

Počátkem ledna 2011 se Mistr dopustil trestného činu pomluvy tím, že pro svůj "článek" o náccích zneužil fotografii jiného bloggera L. Zaloma a obvinil ho z nacismu. Za to mu byl na Idnesu blog zablokován a chvíli byl odsouzen k psaní na žumpu Britské listy, kterou ovšem čte řádově méně lidí a proto se bylo možné oprávněně domnívat, že to byl skutečný konec jeho bloggerské kariéry. Tato zpráva vyvolala mezi exotology radost a zdálo se, že kapitola "exot Hrebenar" je definitivně uzavřená.


Náckům se podařilo zablokovat můj účet na iDnes. Tento server je náckům velmi blízký, VIP blogeři na tomto serveru jsou většinou členy Strany svobodných občanů nebo příznivci této strany. Jsou to rasisté, kteří se bojí o to abych příliš nepoukazoval na jejich šílenou politiku. Blogoval jsem na tomto serveru dva roky, za tu dobu jsem měl na 1,5 milionu čtenářů, každý měsíc minimálně 50 000 čtenářů. Nevadí proti zlu a proti špatné politice budu pokračovat dál. Je mnoho cest jak oslovit občany. Pokaždé budu psát proti nacismu, proti porušování lidských práv, vždy se budu zastávat pravdy a vždy budu psát co si myslím. Jsem Evropan žijící v demokracii a moje svoboda názoru je nedotknutelná.

Nicméně jako Fénix z popele, tak i Jirka z prdele - Jiří opět po 3 dnech začal blogovat na iDnesu, při svém velkém návratu zvolil téma "Drábek", vyžebral si tedy svůj návrat. Dle vyjádření adminů byl od té doby v podmínce.


Hrebenar na CNN

Exot Hrebenar nedělá ostudu jen v České republice, ale i mezinárodně. Na blog CNN napsal blogový post, ve kterém klasicky skuhrá na život postižených v ČR. Tento post je psaný klasickou translator čingliš/engrish, Hrebenar totiž anglicky pochopitelně neumí. Můžeme si jen domýšlet, co si o ČR myslí ti, co na Hrebenara narazí netušíce, co to je za "člověka".


Hrebenar spamuje facebookovou stránku CT24

Hanebný exot a antisemita Hrebenar si umanul, že v noci na 19.2.2012 zaspamuje facebook ČT24 odkazem na uvězněného teroristu, o kterém pár dní před tím psal clánky. Rozběhla se zajímavá diskuze, ve které exot jako tradicne obvinil všechny kolem z nacismu, vyhrožoval žalobičkami a všemožne se vztekal. Více zde. Je samozřejmé, že kromě dalšího odhalení vzteklé povahy našeho exota a jeho několika příznivců nemá taková akce absolutně žádný přínos, kromě uzavření neoficiálních sázek mezi diskutujícími, za jak dlouho terorista pojde.


Hrebenar vs Svaz pacientů ČR

Pan Luboš Olejár, prezident Svazu pacientů, si povšiml Mistrovy stupidity a reagoval na jeden z Mistrových tradičních skvostů, kde tradičně dští síru a plameny pekelné na ty zlotřilé lékaře, kteří si dovolí za svou práci požadovat mzdu odpovídající jejich kvalifkaci.


Hrebenar patologem

V antisemitském výlevu o pachatelce dobra, která díky své hlouposti přišla o život, Mistr dokázal, že je vskutku renesanční exot, a usvědčuje moderní lékařskou vědu z šarlatánství a tmářství. Samotný popis zranění a jejich vzniku je barvitý a velmi poutavý: "Jednáním buldozeru došlo ke zlomeninám na lebce, zlámání žeber a proražení plic... ...Smrt Rachel byla způsobena tlakem na hrudník, což vedlo k mechanickému zadušení. Došlo ke zlomeninám žeber, obratlů hřbetní páteře, lopatky a protržení pravé plíce s krvácením z pleurální dutiny."


Hrebenar celebritou

Jelikož na sebe úspěch nikdy nedá dlouho čekat, vznikl i klub exotových příznivců, (jehož prominentním členem se na několik měsíců stala i Hrebenarova veliká láska, Monika Hanzlíková). Vznikl částečně i proto, že, jak je známo, komentáře na exotově blogu jsou velmi přísně kontrolovány a cokoli, co Exot není schopen pochopit, jakékoli špatné slovo, a sebemenší náznak nesouhlasu odkáže komentář do propadliště dějin. Zde je možno o Mistrových eposech a veledílech diskutovat zcela přirozeně.


Konec Jiřího Hrebenara na Idnes

V týdnu před 19.3.2012 se Hassan spojil s Hrebenarem a začali společně útočit na Izrael a jiné bloggery (viz sekce Hrebenar a Hassan vs F.K.Ladislav). Následkem toho byl v dopoledních hodinách blog Jiřího Hrebenara zablokován, Mistr byl odstraněn ze seznamu na dobu dosud neznámou a je zde vysoká šance, že po předchozích prohřešcích jde už o ban definitivní. Tomu odpovídá i fakt, že se Mistr přesunul na jiný blog (s minimální čteností, jeho moudra nejspíše zůstanou navždy zapomenuta). Další den byla tato informace potvrzena - Hrebenar má permanentní ban, lze tedy konstatovat, že toto je konec Jiřího Hrebenara na Idnes. Labutí píseň tohoto exota je možné si přečíst zde. Realističtější verzi tohoto rozhovoru najdete ovšem zde.


"iDnes.cz podvody a intrikami zrušilo můj účet" -Jiří Hrebenar o svém konci na Idnes


Pravda je ovšem zcela odlišná:


Dvorak Jan (iDNES.cz) Jan.Dvorak AT idnes.cz 27.3. (Před 2 dny)


Dobrý den,


blog pana Hrebenara byl po několika varováních kvůli porušování Kodexu blogera zrušen. Diskuse v seznamu diskusí najít skutečně lze, jsou založeny technicky na jiné platformě než blog.


S pozdravem


Jan DvořákPostIdnesový Hrebenar

Po šoku ze zrušení blogu na serveru Idnes administory a následném plačtivém rozhovoru s jiným exotem Hassanem se Jiří Hrebenar přesunul na blog denik.cz. Toto patrně exota neuspokojilo (tento blog má směšnou čtenost, jejíž většinu patrně tvoří odpůrci exota, kteří se přišli podívat, co z Mistra opět vypadlo za nesmysl), proto se přesunul na blog slovenského periodika SME. Nezbývá, než popřát našim slovenským kolegům mnoho pevných nervů s tímto exotem. Hrebenar hned další den po zřízení tohoto blogu začal se vší parádou a antisemitská svinstva z něj tečou proudem v obvzláště ohavném záchvatu bloggerského průjmu. Exot Hrebenar navíc kopíruje na blog SME své staré články z Idnesu. Není jasné, zda to dělá z lenosti, hlouposti, nebo se snaží takto "obnovit" svůj blog do staré podoby (nepravděpodobné, ten starý blog měl odhadem 400 článků).


V diskuzích na blogu SME pak začal Mistr používat novou taktiku k potlačení komentujících: na rozdíl od systému hodnocení diskuzních příspěvků Idnes (kde se každému diskuznímu příspěvku "přičítají" hlasy) má SME diskuzní příspěvky hodnocené stylem "plus nebo mínus" - exot Hrebenar toto zneužívá pravděpodobně tak, že si založí odhadem 10 diskuzních nicků, kterými pak naklikává negativní hodnocení příspěvků, které se mu nelíbí. Důkazem pro to je, že minutu po napsání diskuzního příspěvku proti Mistrovi má tento příspěvek maximálně negativní hodnocení. Buď má Mistr tolik příznivců online (nepravděpodobné, vzhledem k zanedbatelné karmě jeho článků), nebo toto dělá sám Mistr. Toto lze "obejít" kliknutím na možnost "Aké príspevky chcete zobrazovať? Všetky" v pravém horním rohu stránky.


Samy diskuse nepostrádají zajímavosti už z toho důvodu, že na cca 1 příspěvek čitelný připadá cca 10 smazaných (*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)). Lze je zobrazit v čitelné formě.


Dne 26.3. 2012 z Mistrova blogu na SME zmizely antisemitské články zkopírované z iDnes. Patrně ho admini SME začínají mít plné zuby. Přesto se obrýlený kripl nevzdává, a přizval si na pomoc známého mistra teleskopického obušku Víta Hassana.


Duo Hasshreb pak spamuje diskuze posměšnými a dehonestujícími komentáři (s patrnou fascinací hnědou barvou) a ukazuje své exotství v plné nahotě. S Mistrem je možné diskutovat prakticky pod každým jeho článkem, patrně ho exot Hassan začal opět ponoukat k diskutování. To mu ovšem dlouho nevydrželo a po 2 článcích se v diskuzích, které jsou prakticky bez vyjímky Mistrovi nepřátelské to prakticky vzdal a vyskytuje se v diskuzích jen sporadicky.


Vyžraný exot si - v marném hledání dostatečně čteného serveru - otevřel blog na serveru tyden.cz. Tam provádí svojí nejoblíbenější činnost - recykluje odpad.


Pozor: Jiří Hrebenar se aktivně vrátil na diskuze Idnesu pod nickem "bez rasismu" - setkání s tímto nechutným antisemitou je možné zejména u článků V. Hassana, V. Krále, F. Matějky a několika dalších dle Mistra "rasistických" bloggerů.


Www.hrebenar.eu

Mistr také poodhalil své blogovací plány ve svém statusu na Facebooku dne 6.4.2012:


Jo moje blogování pokracuje i po intrikách na jednom nejvetším ceském blogovacím serveru. Když náckové prevezmou moc na serveru, potom je obhájce lidských práv nechteným autorem. Moje blogovánní bude na trech místech. Na slovenském serveru SME.sk budu blogovat o lidských právech, na ceském serveru Denik.cz budu blogovat o ceské politice, o zdravotne postižených. Na mém soukromém blogu na www.hrebenar.eu budu blogovat o všem možném, budou tam povídky, básnicky, soukromé clánky. Budu blogovat na CNN a na BBC v anglictine, budu používat blog na australském serveru. budu také psát na Britské listy, Evropské rozhledy, Parlamentní listy a využiju mnoho dalších možností. '- Mistr na téma "blogování".

Mistr se tedy postupně pustil do konstrukce svého vysněného blogu na bázi Wordpress. I přesto, že ve svých seznamkových profilech uvádí svoje programátorské zkušenosti, moc mu to nejde a dochází tak ke komickým situacím, kdy Mistr svůj blog testuje "na ostro" inteligentními komentáři:


Soubor:Mistrfb.jpg


Po veřejném výsměchu na FB ovšem Mistr přistoupil k odstranění možnosti komentovat své články skrze Facebook a nově musí být komentáře schválené adminem, což je typicky Hrebenarovské a ukazuje to na fakt, že se Mistr není schopen smířit s otevřenou diskuzí. Jeho blog hrebenar.eu má nejspíše ovšem mizivou čtenost (sám exot uvádí 2000 čtenářů za týden, je ovšem pravděpodobné, že vzhledem k jeho počítačové negramotnosti zde Mistr zaměnil kliknutí za unikátní pohledy), takže dopad takového opatření bude jen minimální: Hrebenarovi příznivci budou komentovat u něj na Facebooku a jeho odpůrci se mohou sejít jinde. I když - veliký Mistr má i s Facebokem jisté potíže:


Soubor:Ovar_fb_blok.jpg Soubor:Ovar_fb_blok2.jpg


Mistr, podlehnuvše podivné iluzi, že někdo touží komentovat na jeho blogu, u sebe zavedl tvrdou cenzuru, ve které se přímo rochní. Dává nám tím možnost nahlédnout do Mistrova sveta, konkrétne jeho představy o svobodě projevu.


Exot Hrebena svou činnost postupne směřuje jen na svůj blog www.hrebenar.eu - v něm také angažoval exota jménem Vít Hassan, který s radostí Mistrovi poskytnul své ohavné protičeské výlevy, které by jinak na svém blogu Idnes nemohl publikovat. Mistr krome psaní nových (tradičně nesmyslných) článku také nahrává na svůj blog články staré a tak je recykluje.


Kvalita Mistrova blogu v podstatě odpovídá jeho programátorským schopnostem. Důkazem toho je například Mistrův vlastní amatérský banner tragické kvality či těžkopádný systém tvrdě cenzurovaných komentářů. Mistr zásadně povoluje jen komentáře, které s ním souhlasí. Začátkem března 2013 pro něj bylo již natolik obtížné schvalovat, či spíš mazat nepohodlné komentáře, že Mistr podmiňuje možnost komentáří registrací na jeho prestižním blogu.


Mistr se na svém webu postupně rozjel a chrlí i 4 články denně, jako za starých časů na Idnesu.


Update: Mistr začal nekompromisně banovat ip adresy, ze kterých přicházely nekorektní komentáře jeho článků. Tím nejspíš kope definitivní hrob existence svého světového blogu. Veškeré čtenáře totiž bez malých výjimek tvořila skupina lidí se zdravou myslí, tropící si z jeho žvástů legraci. Další vývoj situace budeme bedlivě sledovat. Nejnověji se mistr projevil jako velký myslitel. V diskusi pod svým nářkem nad osudem sportovců ze Somálska oznámil že: "Ano, společnost by si měla uvědomit, že násilí dokáže zabíjet". Toto by nikdy nikoho ani ve snu nenapadlo. UPDATE 2: Jak to tak už vypadá, někomu došla trpělivost, protože stránky hrebenar.eu jsou od neděle nedostupné. Po snaze rozkliknout článek nebo diskusi se objeví informace, že nastala chyba 404. Může se jednat o dočasnou poruchu poskytovatele, nebo trvalé znechucení podporovat nenávistné autorovy výpotky.


V posledním lednovém týdnu roku 2013 začal přetékat pohár trpělivosti správci jeho hostingu:


Soubor:image.jpg


Update: Stránky hrebenar.eu opět v provozu, autor stále mimo realitu. Jakékoliv komentáře obsahující logické a racionální argumenty, případně dotazy na to, jak došel k "faktům" ve svých článcích, bez milosti maže aniž by se obtěžoval reagovat.


Hrebenár a pekelný triumvirát exotů

Exotovy stránky www.hrebenar.eu byly donedávna vedené pouze exoty Hassanem a Hrebenarem. Nově se k nim přidal třetí exot původem z Idnes - duševně vyšinutý Robert Poch, který na stránkách exota Hrebenara publikoval svůj sprostý protičeský pamflet. Můžeme tedy očekávat další příval "šťavnatých" článků pana bakaláře. Tímto fenoménem se zabývá samostatné heslo hrebenar.eu.


Hrebenar versus psychologové a psychiatři

25. června 2012 Hrebenár publikoval článek Jít k psychiatrovi nebo psychologovi není ostudou. Ale zřejmě sám se k "odborníkovi přes hlavu" vydá asi těžko, ačkoli by to potřeboval kvůli značně pochroumané sebedůvěře, a na případná doporučení bude reagovat výmluvami - jakože on psychologa nepotřebuje apod.


Ovšem zdá se, že bez psychiatra se již brzy Mistr Hrebenar neobejde. Dne 11.7.2012 vydal totiž další ze žlučovitých článků o jiných zdravotně postižených, než je on sám. Viz zde: [[[7]]] Velmi pravděpodobně tímto Hrebenar reaguje na rozhovor V. Hassana s Mužem roku 2009 Martinem Zachem - viz zde: [[[8]]]


Kromě obvyklého pohanění jiných postižených (čehož se Mistr neštítí a nestydí se) je kouzelná pasáž: Citace: "Život není pohádka. Život je realita, ve které se vždy děje něco proti vůli člověka. Skoro žádný zdravotně postižený si neumí představit jaké to je být zdravotně postižený." Není z Mistrových myšlenkových pochodů známo, kdo jiný by si měl lépe představit stav zdravotního postižení, než sami postižení... Nelze vyloučit, že dokonce nedojde k interní rozepři mezi oběma exoty. Doplnění informace: Výše uvedená citace z Mistrova článku byla opravena a teď už pasáž dává alespoň logické znění. Mistr se jednoduše zmýlil, což se může stát každému. Bohužel však reagoval zbytečně podrážděně na upozornění, že daná pasáž je logicky nesrozumitelná. Což jen opět potvrzuje Mistrovo pokrytectví, neschopnost a nelibost uznat jednoduše omyl a tedy absenci vlastního sebevědomí ...


Příznivci exota Hrebenara

Ačkoli na blog.IDNES.cz byl Hrebenarův ultralevicový, antisemitský a fňukavý blog adminy dávno odstraněn, stále se objevují lidé, kteří s exotem Hrebenarem souhlasili a nyní jim tato nenávistná žumpa chybí.


Nejprve se ozval bloger Petr Cihlář v článku Chybí mi Hrebenaruv blog. Petr Cihlář pod článkem raději nepovolil diskuzi. Později se k uctívání Hrebenare pridal Jaromír Petřík v článku Kyberšikana a stalkování na blogu iDnes.


Hrebefilovy antisemitistické a ultralevicové výlevy některým individuím chybí a asi dosud neobjevili web hrebenar.eu, kde autor společně s dalšími exoty pokračuje ve svém sestupu do šílenství.


Hrebenarova vulgární neděle

V neděli 29. 7. 2012 popustil hanebný Hrebenar uzdy ve své tolik schovávané vulgárnosti. Na nenávistném hrebenar.eu vyplodil článek Všichni rasisté mi můžou leda tak políbit prdel. Ve slově prdel patrně našel zalíbení a vzrušení, takže ho v tomto článku použil 7x, včetně svého podnětného komentáře v diskuzi. Hrebenar pokračoval na facebooku, kde označil svého bratra za idiota, protože prý (mu) nerad pomáhá. V dalším příspěvku urazil téměř všechny věřící, kdy označil slova o pravém bohu za projev idiocie. Nedělní sprostý výlev ukazuje na stupňující se nevyváženost v psychice exota. Je velmi pravděpodpobné, že exot začíná jevit známy trollingu, tedy snaží se vyprovokovat zájem okolí. V poslední době se musí cítit osamělý z důvodu absence publika (z idnesu) a poklesu tvůrčí aktivity Hassana.

Soubor:hrebenedele.png


Hrebenar vlastizrádcem

24. 8. 2013 Jiří Hrebenar napsal článek podporující vlastizrádnou demonstraci Čechy v ČR nechceme: Čechy v ČR nechceme!


Asi ho Vandas bude skutečně muset již vyřídit...


Humor na téma Jiří Hrebenar

Sbírka humorných obrázků


Soubor:Ovar_prank.jpg


Soubor:533091_224021051045897_1629311145_n.jpg


Soubor:561252_3823333379676_1167987146_3590339_2010948125_n.jpg


Hrebenar se dostal i do literatury: Povídka ze skupiny věnované exotovi: Exot redaktorem Povídka zveřejněná v diskusi k exotovu blogu na sme.sk: Hrebenar před dovolenou


A dokonce, dotáhl to jako aktér - v hlavní roli na youtube: [[3]] (parodie na postavu Homera ze seriálu Simpsonovi


Mistrovy milostné peripetie nalezly odraz i v populární scéně z filmu Untergang: [[4]]


Na webu hrebenar.com je i sekce poezie, věnované velikému Mistrovi, jež čerpají inspiraci v jeho milostných peripetiích, návštěvě zubní kliniky, či harmonickému soužití s jeho služkou matkou: [[5]]


Citáty

 • Napochodují izraelské stíhačky nebo tanky do Íránu [[[4]]]
 • Každý má právo na rozmnožování podle svých schopností. [[[5]]]
 • Jsem jako stoletý dub. Ani vánice nepřerve moje kořeny. Možná na chvilku upadnu, ale pak hned vstanu. [[[6]]]
 • Obávám se, že současný válečný teror v afghánských a irackých pouštích bude nahrazen terorem ve světě internetových sítí.[[[7]]]
 • Státem organizovaný zločin je aktivovaný terorismus šířící se po globálních internetových sítích.[[[8]]]
 • Dnes z nějakého důvodu odbory stojí za chudými, ale pokud by odborům vyhovovalo něco jiného, tak by se zachovaly totálně jinak.[[[9]]]
 • Jsem docela zvědavý, kdy se tento umrtvený národ probudí, a kdy si začne všímat nekonečných a špinavých vod kolem politických exponentů.[[[10]]]
 • Není dne, kdy by nějaký pošetilec pod mým blogem nenapsal na mojí adresu něco rasistického.[[[11]]]
 • Ti komentující nemají co by mi vytknuli z věcného hlediska, a tak útočí osobně. Na fašistických fórech, mezi rasisty, mezi politickými milovníky se skloňuje moje jméno.[[[12]]]
 • Rasismus není cesta, toto chce zahájit cestu vzájemného porozumění, toto chce zahájit cestu odsuzující nácky, toto chce začít cestu bez násilí, toto chce zahájit cestu dialogu.[[[13]]]
 • Jednoduchý koncept rodiny má dostat absolutní přednost. Žena musí podle pradávných árijských tradic rodit a rodit a jakákoli zábrana oplodnění neodpovídá konceptu čistě národní ženy.[[[14]]]
 • Jakoby v těchto pořadech říkala [média]: "podívejte se na senzaci, tihle se poprali se životem, něco dokázali a ti ostatní, kteří nesportují jsou nuly". (...) Televize ukazuje něco naprosto výjimečného, a tím uráží ostatní zdravotně postižené, kteří svádějí hrdinství a bitvy daleko důležitější a vážnější než je nějaký sport.[[[15]]]
 • Je tu stanovený cíl bez toho, co se bude dít potom. Bez toho, aníž bychom docílili správných cílů.[[[16]]]
 • Dříve bylo sídlo českých králů znakem české státnosti, a nyní je pouze sídlem pokleslé dekadence hlásající staré pochybné hodnoty dvacátých a třicátých let minulého století.[[[17]]]
 • (...) viděla jsi krev a zahájila řev (...) přála jsi mi smrt a veděla prd.[[[18]]]
 • (...) Láska je jako sůl, když stojíš jako kůl, (...) kdy svítíš a záříš, když se mnou se páříš.[[[19]]]
 • (...) tedy vytvořil profil na té neznámé exotopedii (...) vložil do mých úst citáty, které jsem nikdy neřekl, které jsem nikdy nikde nezveřejnil a neztotožňuji se s nimi.[[[20]]]
 • (...) Jsi upír, který saje a mé tělo taje když se mnou si tvoje vášeň hraje.[[[21]]]
 • Je na čase donutit ty bohaté, aby nebyli tolik hamižnými, aby umožnili větší a lepší přerozdělování kapitálu.[[[22]]]
 • Tato vláda je natolik zhýralou, že ti největší zhýralci nikdy nepadnou, neboť jsou drženi silou své zhýralosti.[[[23]]]
 • Islám byl a bude součástí evropské historie a kultury[[[24]]]
 • Jejich hra na jediné ochránce demokracie a práv "pravých" Čechů je totálně hloupou reminiscencí na hlupáky ze zátoky zapomnění.[[[25]]]
 • Zatímco se po slovenských hvozdech pohybuje gorila, v českých vodách se skrývá megakrakatice[[[26]]]
 • Barva kůže, jiná víra, nechceš chytit netopýra?[[[27]]]
 • Vyznavači laissez faire odpovídají některým statím satanské bible[[[28]]]
 • s holou hlavou, prázdnou myslí pohneme svou bílou kyčlí .... znásilněný je jak kurva, před námi je velká průrva...[[[29]]]
 • Společnost by si měla uvědomit, že násilí může zabíjet[[[30]]]
 • Útok v Burgasu je paralelou k izraelskému chování: ukládání bomb pod auta,unášení civilistů, sektářské násilí, hromadné popravy vězňů [[[31]]]
 • Život není pohádka. Život je realita, ve které se vždy děje něco proti vůli člověka. Skoro žádný zdravotně postižený si neumí představit jaké to je být zdravotně postižený.
 • Nedostanou se do Poslanecké sněmovny a budou pouhými vymaštěnci na pokáleném pergamenu duševní dekadence.[[[32]]]
 • Opět ty ovce sledující televizní obrazovky, sedli na led médiím. [[[33]]]
 • Zvěsti o vypáleném Reichstagu Židy vyvolala noc Dlouhých nožů a byla jednou ze záminek k rozpoutání Druhé světové války.[[[34]]]
 • Nemakačenkové zkoušející si po různých místech internetu svou nenávist nanečisto, tak uposlechnou vábení otce rodu a obnaží jojáckými pozdravy do morku kostí běloskvoucí záři dožluta počůraných záclon lidství.[[[35]]]

Odkazy

Zdroje

 1. Občas mě posílají do plynu, do ústavů. I takto vypadá svoboda slova
 2. Občas mě posílají do plynu, do ústavů. I takto vypadá svoboda slova
 3. Podle Hradu je vůle lidí anarchií? To je absolutní nesmysl
 4. Další antisemitský článek na hrebenar.eu
 5. Ksichtokniha nadrženého exota
 6. Proč bych měl být Tvůj partner?
 7. Co znamená Breivikův útok pro společnost?
 8. WikiLeaks jsou nebezpečím pro americkou vládu, nikoli pro lid USA
 9. Odbory nezaručují ochranu práv, pouze vytvářejí skupinu výjimečných
 10. Parlament je rájem přeplněným anděly
 11. Občas mě posílají do plynu, do ústavů. I takto vypadá svoboda slova
 12. Občas mě posílají do plynu, do ústavů. I takto vypadá svoboda slova
 13. Kocáb má pravdu, vláda kašle na problémy Romů
 14. Bátorismus ve školství je totální úlet
 15. Skutečnými hrdiny nejsou handicapovaní atleti
 16. Ke změně ve společnosti chybí silná obecně uznávaná osoba
 17. Svatý Václave, utěš smutné, otžeň vše zlé!
 18. [[[1]]]
 19. Láska je jako....
 20. Občas mě posílají do plynu, do ústavů. I takto vypadá svoboda slova
 21. Umírám touhou....
 22. Podle Hradu je vůle lidí anarchií? To je absolutní nesmysl
 23. Padnou architekti Nečasovy vlády?
 24. Skupiny proti islámu jsou seskupeními hlupáků
 25. Orgasmus nacionalistů nad Slovenskem skrývá krach tamějších nácků
 26. Janoušek a jiní mafiáni, je snad toto evergreen české politiky?
 27. Nechte svobodu znít
 28. Laissez faire je víra v egoismus, ekonomický diletantismus a rasismus
 29. Ukradený První máj
 30. Somálští olympionici sportu obětují doslova celý svůj život - komentáře
 31. Hromadné popravy v Izraeli
 32. Na Ústecku vyhráli komunisté, zatímco extrémisté to projeli na celé čáře
 33. Kolektivní vina živí pouze rasismus a hloupý extrémismus
 34. Čecháček je blbec, který z neznalosti a kvůli svým mindrákům posvětí třeba i rasismus
 35. Svolavatelem neonácovského křepčení v Duchcově je Jiří Štěpánek z DSSSzdeExotopedia
Český internet Milan BuričínRadan ChrobokDaniel DočekalMilena DouškováDalibor GrůzaRadim HasalíkVít HassanPetr HejlJaroslav HladŠimon HlinovskýJiří HrebenarRadek HulánRadek JedličkaRadovan KalužaPetr KardinMichal KrólValentin KusákHonza ZZRHenryk LaholaPetr LoukotaJakub LopataLuŠtěLaMilan PetříkJiří MacichPavel MáchaBratři NěmcovéJan NeubertRobert PochJaroslav PeňaškaMarie PojkarováIgnác PospíšilVáclav ProkůpekJan Maria RegazzoAlan ŘepkaPepa SádraMatěj SeifertAleš SlabýVladimír StworaNatálie SmutkováJan StachPavel StašekZdeněk SteinbauerJan SternPavel SýkoraPetr TomešViktor VerešOndřej Vodný alias ONdrayPatrik VoglOndřej VomočilJan VostatekRoman ZavřelJindřich Zedník
Český internet - neaktivní Miloslav HebkýMichal KolesaStanda NovákKarel Nový
Slovenský internet Alexander JárayBranislav RácRóbert Sedlák
Zahraničí Markéta BarboříkováRoss Hedvíček