Josef Navrátil

Josef Navrátil
JosefNavratil.jpg

Ing. Josef Navrátil

Narozen 1945
Bydliště Česká Kamenice
Znám jako JOSEFDRUHY (nyx.cz), PAROZAK (mageo.cz), EVKAR (nyx.cz), EFECT (nyx.cz), JOSEFFURT (nyx.cz)
Vzdělání Stavební inženýr (neověřeno), fyzik-samouk, antimatematik
Zaměstnavatel žádný
Povolání důchodce
Titul Ing.
Website [[1]] ,
Časoprostor se "zvlnobalíčkuje" do jistého vlnobalíčku s velikostí srovnatelnou s Planckovou délkou.

Ing. Josef Navrátil je nepochopený velikán české fyziky. Jeho celoživotní dílo, "teorie dvouveličinového vesmíru", na které dle svých vlastních slov pracoval již od roku 1980, zůstává navzdory jeho urputnému snažení nepochopena a leckdy vysmívána.


Ve snaze získat následovníky pan inženýr dospěl k závěru že nejlépe učiní, nebude-li plody své geniality sdílet s vědeckou komunitou kde by jeho teorie byla podrobena tradičnímu procesu zkoumání a rozporování. Namísto toho je Ing. Josef Navrátil předložil čtenářům nejrůznějších diskusních serverů (Okoun.cz, Mageo, NYX), kde zahájil urputnou kampaň na obranu svých choromyslných výplodů.


Jako třešnička na dortu pak může působit podtitulek jeho soukromého diskusního klubu na serveru NYX, který až do počátku února 2014 hlásal o dvouveličinovém vesmíru: "Tato teorie nepotřebuje kritiku. Jsem potomek Habsburků.".


Pozn.: Tento podtitulek byl, podle J. Navrátila, připsán některým z jeho "pronásledovatelů". Ostatně J. Navrátil jich má zcela nepochybně celé davy.


Obsah

Obsah

Život Ing. Josefa Navrátila

Se svými odpůrci, kritiky či lidmi kteří obecně nepříjímají jeho argumenty bez dalších dotazů za své, neztrácí Ing. Navrátil čas. Snad proto jsou informace o jeho minulosti, životě ale i osobě vzácné. Pečlivým pátráním se však předním Navrátilologům podařilo přeci jen dohledat se kýžených informací, a to zprostředkovaně od Mistra samotného. Autor tedy považuje za veliké štěstí že je právě on tím, kdo může tyto informace přinést širší laické veřejnosti.Učiním tak vlastními slovy Ing. Josefa Navrátila. Mistrova slova budou přerušovat jen vsuvky sloužící k doplnění a upřesnění některých informací.


Josef Navrátil osvícený

"Jsem směskou nejprůměrnějšího člověka s jedním výjimečným darem, v němž je každý takový člověk něčím výjimečný. Tím darem výjimečnosti od Boha právě "pro mě" je něco neuchopitelného, nezdůvodnitelného, abstraktního, a to měpřivedlo k dvouveličinovému vesmíru. Nápad-myšlenka přišla znenadání 7.1.1981. V té době mi bylo 36 let a o fyzice jsem nevěděl vůbec nic."


Odborníci se shodují že skutečným darem Ing. Navrátila je fakt že za téměř 35 let usilovného studia (o němž bude řeč) dokázal téměř bezchybně odolat a nenechal se přečtenými publikacemi nikterak poznamenat.


"Byl jsem už 10 let stavebním inženýrem, pilně jsem pracoval v socialistickém hospodářství jako referent na odboru výstavby města….a zrovna jsem v té době dostavěl rodinný domek…za velké bídy a odříkání."


Zdá se že po dlouhých letech kdy se tajemství ohledně povahy inženýrského titulu páně Navrátilova halilo do temnot, je zde konečně odpověď. Po původu akademického titulu a historii působení Ing. Navrátila na odboru výstavby v tuto chvíli pátrá tým Navrátilologů v čele s doc. V. Ličinou, pro tuto chvíli se spokojme s informacemi které máme.


"Toho 7.1.1981 se zčistajasna zrodil, byl to blesk ! Okamžitě mě jel mráz po zádech ( ! ) Celý den jsem byl v podivném unesení, transu v rodící se představě….; a začal jsem jezdit každý týden do Brna (z Boskovic 40 km) do universitní knihovny a studovat tu fyziku. A poctivě jsem denně do ní koukal 4-6hodin ! A to večer po 20té hodině, kdy žena se šla dívat na televizi a já do sklepa, ( tam jsem si udělal studovničku v dílně ) tvořit ve fyzice. Denně do půlnoci, nejméně do půlnoci. Ráno v 4,50 h. jsem vstával do práce. Tento režim jsem vydržel 5 let d e n ě !!! A přitom mých rodinných povinnosti bylo habaděj : zatápět v kamnech, štípat dříví, chov králíků, pěstování zeleniny, s tím rytí záhonů, dokončování oplocení parcely a chodníčků kolem domu, vodit děti ze školky, psát s dětmi úkoly, koupat děti v sobotu, chodit na nákupy, jezdit za dědou mu pomáhat v lecčems, chodit na akce Z-do práce, denně mýt nádobí, občas se ženou věšet prádlo stahovat králíky, opravovat dětem hračky, chodit s nimi k doktorovi…no, bylo toho denně do večera dost. A ve 20,00 h do sklepa-moje fyzika."


Jen necitelná a krutá duše by nesoucítila s těžkým údělem Ing. Navrátila který byl (zřejmě pod pohrůžkou fyzického násilí) bezohledně nucen k činnostem jako zatápět v kamnech, občas se ženou věšet prádlo a jednou za týden (v sobotu) koupat děti.


"Jako samouk jsem svou hypotézu navrhnul do tří let v podobě, která tak je v podstatě dodnes ( v r. 2002 ), kde pouze od té doby provádím jen vylepšování a dotváření…a hledání důkazů a nových matematických vyjádření…, bez jakékoliv pořádné konzultace s odborníky."


Uvěříme-li vlastním slovům Ing. Navrátila (a jak bychom nemohli!), věnoval studiu fyziky během oněch tří let zhruba 4380 hodin, což odpovídá necelému dvouletému dennímu studiu. A to vše i přes chození na nákupy a rytí záhonků.A jak si rozsáhlých odborných znalostí samouka váží zmínění odborníci? Svolil některý z nich k rozhovoru s Ing. Navrátilem na téma HDV (Hypotézy dvouveličinového vesmíru)?


Vlastními slovy Ing. Navrátila:


"Ti to odmítají, proto i ty konzultace. A to jim moc a moc vyčítám, že…jsou ochotni jet na víkend na chalupu a tam prokecat ze sousedkou u sámošky na rohu i dvě hodiny o pitomostech a já už 20 let škemrám o několikaminutové slyšení. Tedy škemral jsem do r.1990. Psal jsem tehdy Bičákovi, Grygarovi, Niederlemu, Horskému,Vanýskovi, Šolcovi, Ullmannovi, Petrtýlovi aj. - asi celkem 15 odborníků… a prosil jsem je o 10 minut slyšení. Několikrát mi to slíbili, anebo to spíš oddalovali a nikdy mě v podstatě nepřijali. Kde není dialogu, konzultací, tam se špatně tvoří. Byl jsem na HDV sám a jsem dodnes.( r. 2002 ) a dodnes i do r. 2008."


Dílo Ing. Josefa Navrátila

V návaznosti na rozhořčenou reakci J. Navrátila na tento článek se budeme blíže zabývat Mistrovým dílem abychom naplnili jeho představy o tom jak velké procento textu jim má být věnováno.


Josef Navrátil belzebubající

Teorie dvouveličinového vesmíru, ač v současnosti nejvíce propagovaná, není první pavědeckou prací jíž se Ing. Navrátil dopustil. Předcházelo jí jiné dílo tohoto geniálního fyzika, "Belzebub aneb Předsingulární Velvesmír"[[[1]]] které se vyznačovalo obdobným nepochopením nejzákladnějších fyzikálních, matematických i logických principů.


Šablona:Pracuje se


Josef Navrátil dvouveličinový

"The Big Bang was – according to physicists beginning – origin of universe. My opinion is different."[[[2]]] -Ing. J. Navrátil


Tyto dvě věty (bez ohledu na gramatické chyby, jelikož J. Navrátil anglicky neumí) dokonale shrnují podstatu teorie J. Navrátila a zároveň vytyčují způsob jeho argumentace kterou tuto teorii obhajuje. Ing. Navrátil se považuje za génia srovnatelného s Einsteinem - s tou vyjímkou že dle Ing. Navrátila se Einstein ve všem mýlil.


Protože se jedná o pseudovědecké dílo které v různých obměnách Ing. Navrátil zpracovával již od roku 1980, existuje k němu nepřeberné množství textů, článků, poznámek a oprav. Na svých stránkách[[[3]]] má ke stažení texty ve formátu .DOC (dokument MS Word) z nichž nejstarší se datují zpět do června roku 2007. Samotné množství dokumentů, jejich rozsah a nečitelnost zajišťují že žádný čtenář vážící si svého času nemůže ani při nejlepší snaze přečíst všechno. Tohoto faktu Ing. Navrátil využívá (jako správný exot) v diskusích k argumentaci ad absurdum.


 • "Slušelo by se tedy [...] problém před jeho odsouzením alespoň přečíst, ne-li nastudovat."
 • "Kdo se pokusí si přečíst toto : [[2]] , s tím pak budu na téma LT a STR debatovat."
 • "[...]by jste se musel zajímat o mé vědecké texty před r. 2005 jak byly vedeny, v jakém duchu, a musel by jste si přečíst stovky mých dorespondencí s fundovanými fyziky[...]"


Důkazy o doresponenci Ing. Navrátila s fundovanými fyziky samozřejmě neexistují či nejsou k dispozici. Samotný požadavek aby si každý kdo hodlá diskutovat a platnosti "Teorie dvouveličinového vesmíru" nejprve důkladně prostudoval všechny dokumenty je absurdní zejména proto, že Ing. Navrátil pokládá tuto podmínku zatímco sám posledních třicet let zdařile ignoruje veškeré uznávané a ověřené vědecké objevy. Když je svými odpůrci vyzván aby si je prostudoval (v marné naději že se mu po přečtení rozjasní), vytrvale odmítá a agresivně zpochybňuje věrohodnost jakýchkoliv zdrojů které by mohly ohrozit jeho vlastní pavědecké závěry.


Šablona:Pracuje se


Josef Navrátil obchodující

V roce 2009 Ing. Josef Navrátil stal neúnavným propagátorem "jedinečného postupu pro výrobu biopaliv", jehož autorem je dle Ing J. Navrátila jeho přítel M. Škoda. Roku 2011 jeho vytrvalost přinesla kýžené ovoce když vstoupil do kontaktu s vysoce postavenými funkcionáři firem Paramo a Unipetrol. Po výměně několika emailů[[[4]]] a několika telefonátech se však profesionálové znalí problematiky biochemie rozhodli že bude rozumnější hledat řešení jinde.


V závěrečném dopise adresovaném Ing. J. Navrátilovi bylo vedoucím pracovníkem odborného týmu firmy Paramo sděleno: "Jsme přesvědčeni, že nenasycené uhlovodíky z vašich reakcí budou mít tak nízké CČ (cetanové číslo) , že se nedá aditivací vylepšit, špatnou oxidační stabilitu, která by se mohla dát vylepšit zvýšenou dodávkou antioxidantů a nejisté nízkoteplotní vlastnosti. Nezbytnou cestou by bylo další chemické přepracování nenasycených uhlovodíků, a to hydrogenováním a izomerizací. Bohužel nejsou žádné reference, že by někdo naftu touto cestou vyráběl."


Tuto pohanu Ing. J. Navrátil nedokázal snést a celou korespondenci uveřejnil na svém webu. Jeho vlastní závěrečný komentář dští bezmocnou nenávist na průmyslového giganta který nedokázal pochopit geniální revolučnost celé myšlenky:


"Proč PARAMO a.s. reagovalo, jak reagovalo, nám zůstalo skrytou záhadou. (?) Jsou jen dvě možnosti : a) Buď jejich technické námitky jsou opodstatněné a závažné k zamítnutí se do vyzkoušení návrhu na novou technologii výroby ( za „hloupé“ 2-3 miliony Kč ) pustit,…anebo : b) Pan Škoda prozradil o svém vynálezu až moc. A sami „Paramáci“ pochopili životaschopnost nové ( nedokončené ) myšlenky chemika M.Škody; zamítli spolupráci se zamlčeným úmyslem že sami se pokusí dořešit nový nápad, vyzkoušet jeho realizovatelnost."[[[5]]]


Sám J. Navrátil se domnívá že jeho závěry (včetně bodu "b") jsou střízlivým zhodnocením této epizody. Snažit se získat vyjádření funkcionářů firmy Paramo, a.s, snad ani nemá smysl.


Josef Navrátil encyklopedický

Před rokem 2007 existovalo v databázi serveru Wikipedia heslo "Josef Navrátil (1945)", které se zabývalo osobou exota J. Navrátila. Dne 5.3.2007 však bylo správci Wikipedie smazáno jako "nevýznamné a neověřitelné"[[[6]]].


Co bylo obsahem samotného článku se dnes už jen stěží dozvíme. Je možné že J. Navrátil tento článek založil sám aby své osobě dodal na důvěryhodnosti; narozdíl od mnoha internetových exotů není v oblasti informačních technologií naprostým analfabetem a někteří Navrátilologové propagují názor že inteligence J. Navrátila by teoreticky mohla dostačovat k tomu aby jmenovaný pochopil principy vytváření a editace hesel v systému MediaWiki.


Dodatek: Po zevrubném prozkoumání Mistrových metod a rozsahu znalostí se naopak jeví že by k tomu jeho inteligence dostačovat nemusela.


Josef Navrátil mnohoosobnostní

Josef Navrátil dlouhá léta používal fiktivní osobu jménem Martin Müller k tomu aby si v diskusích dodal alespoň zdání podpory od ostatních. Protože tak činil především v komentářích k různým blogům, kde byl schopen posílat příspěvky anonymně, více či méně to procházelo. Ostatní čtenáři sice mohli pochybovat o tom že skutečně existuje rozumný tvor který Mistrovo dílo přečetl, porozuměl mu a zároveň se z toho nezbláznil, ale podvodné jednání neměli jak dokázat. Tento setrvalý úspěch taktiky chápajícího alter ega se Mistrovi stal jakousi záchrannou berličkou ve chvílích kdy jeho bludy popudily dostatečné množství diskutujících.


Bohužel, Mistrově důvěryhodnosti se tato taktika stala osudnou v březnu 2014.


Po všeobecném fiasku v komunitě NYX.cz počátkem března 2014 se J. Navrátil uchýlil k typické taktice internetových exotů a založil si nikoliv jednu, ale hned tři další identity: EVKAR, EFECT, a JOSEFFURT. Zatímco EFECT a JOSEFFURT zůstali Mistrovi "v záloze", pod identitou EVKAR se Josef Navrátil navrátil do své soukromé diskuse "Dvouveličinový vesmír" a zpočátku nevinně navázal konverzaci s ostatními NYXáky. Mistr se pravděpodobně domníval že pod alternativním účtem bude moci zůstat anonymní a hrát roli nezávislé třetí strany která pochopila Mistrovu myšlenku.


Naneštěstí Mistra téměř okamžitě prozradil jeho vyjadřovací styl, a po malém popíchnutí ze strany přítomných nevydržel a reagoval dlouhým útočným příspěvkem jehož znění se podařilo zachytit v příloze Média:JosefNavratilMnohoosobnostni-NYX.jpg. Když si totiž Mistr uvědomil že jeho Bondovský plán utajení selhal, jako obvykle se pokusil zakrýt stopy smazáním zmíněných příspěvků.


Zdá se, že po této ostudě se J. Navrátil z NYXu vytratil. Informace o dalším působení exota jsou vítány.


Josef Navrátil se pokouší o osvědčenou taktiku exotů a zakládá další účty.


Josef Navrátil jednající

Běžné schéma jednání v náhodné diskusi

Způsoby jednání J. Navrátila s okolím se dají přinejlepší vůli nazvat impulzivními, v horším případě patologickými. Svými metodami většinou nevybočuje z klasického modu operandi průměrných exotů. Debata s J. Navrátilem typicky probíhá následovně:


 • J. Navrátil vstoupí do odborné diskuse na libovolné téma z oblasti částicové fyziky, teorie relativity a podobných, a zdánlivě civilizovaně přispěje do diskuse textem který nesouvisí s diskutovaným problémem, ale unáší pozornost diskutujících k tomu "jak to vysvětluje teorie dvourozměrného vesmíru".
 • Diskutující zcela automaticky přečtou úvodní exotův příspěvek a, stále jej považuje za vážně míněný argument, pokusí se J. Navrátilovi vysvětlit kde se ve svých úvahách dopustil chyby.
 • J. Navrátil reaguje napadením oponentovy kvalifikace, zpochybněním toho že oponent vůbec četl co J. Navrátil psal, atd.
 • Oponent se ohrazuje proti výpadům J. Navrátila a, v naivní snaze o civilizovanou diskusi, žádá více podkladů a zdrojů z nichž J. Navrátil čerpal, případně se zajímá o exotovu odbornost.
 • J. Navrátil útočí podruhé, přesvědčen o tom že jeho oponenti jsou banda nevzdělaných blbečků kteří celou událost připravili jen proto aby se mu mohli vysmívat (což by nebylo tak těžké vzhledem k tomu že argumenty J. Navrátila by rozmetal i žák základní školy).
 • Oponenti doporučují J. Navrátilovi aby si prostudoval podklady od skutečných vědců.
 • J. Navrátil je trumfuje svými 24 lety po které svou teorii vyvíjel, a po intermezzu vulgarit a obviňování ostatních z necivilizované diskuse je odrovnává svou rovnicí "nekonečno krát nula se rovná jedna".
 • Pro většinu diskutujících tím debata končí v záchvatech smíchu. Jen několik velmi vytrvalých či soucitných jedinců se stále pokouší s exotem diskutovat a vysvětlit mu konkrétně v čem se mýlí.
 • Následuje obecné pobavení pro všechny kde tuto debatu sledují.

Způsoby jednání v trvalých diskusích

Čase od času zabloudí nějaká dobrá duše i na páně Navrátilovy soukromé diskuse a, zaujata teorií o níž v životě neslyšela, pustí se do čtení. Vytrvalejší návštěvníci se odváží přečíst některý z tisíců dokumentů na webu J. Navrátila, těm méně vytrvalým dojde již při čtení J. Navrátilových výplodů v diskusi samotné, že zde chybí nějaké podstatné informace, a položí libovolnou otázku která, jak doufají, jim pomůže objasnit co tím vším autor myslel.


Když je jim s mnohými oklikami cosi podáno, s hrůzou zjistí že J. Navrátil nemá ani ponětí o mnoha základních principech fyziky či matematiky. Anebo se ve svých úvahách dopustil chyby. Jelikož jsou tito noví návštěvníci ještě nepoučeni, pokusí se J. Navrátilovi vysvětlit kde spatřují v jeho úvahách chybu.


V tu chvíli se J. Navrátil změní, pozlátko civilizovaného a duševně vyspělého jedince opadne, a J. Navrátil se obnaží v celé své kráse pomocí série stupňujících se příspěvků kde se vzrůstající agresivitou pokouší nahradit naprostý nedostatek znalostí. Diskuse typicky končí tím že J. Navrátil sprostými výrazy opakovaně urazí všechny přítomné, a to bez ohledu na to zdali se debaty účastnili či nikoliv, a porozdává sadu banů, obzvláště pak těm kteří měli tu drzost s ním nesouhlasit.


Jeho nesoudná pomstychtivost často dorůstá mezí u nichž se většina návštěvníků vážně zamyslí nad duševním stavem jedince který byl schopen nejen takové věci si pomyslet ale dokonce je veřejně prezentovat.


V poslední fázi pak J. Navrátil diskusi promaže aby zakryl stopy svého patologického výbuchu, prohlásí se za vítěze diskuse a následně opět zaujme pozici čekajícího diskutéra který vítá nic netušící oponenty (budoucí oběti).


Jednání s oponenty znalými problematiky

Jako každý exot, i J. Navrátil nesnáší oponenturu. Ze všeho nejvíc ale nenávidí opozici z řad odborníků znalých problematiky kterou J. Navrátil przní a překrucuje. V případě že se J. Navrátil setká s takovou opozicí, naprosto bez vyjímky zaútočí sprškou nadávek a sprosťáren. V tomtéž příspěvku pak zcestně obviní protivníka z maření diskuse (v podání J. Navrátila je zřejmě naprosto v pořádku protivníka nazývat termíny "hajzl, hnus, grázl, debil, podvodník" a podobně). V soukromé diskusi k níž má administrátorská práva pak "opovážlivce" zabanuje a pokračuje v kydání špíny. Spoléhá se přitom na fakt že zabanovaný nemůže v danou chvíli veřejně reagovat.


Citáty

Sebestředné a nesoudné

 • "jóó bodejť by jste to věděl/nevěděl , odkud jsem to vzal, Vy, supermatematiku, když jste nečetl "mé zahajovací konvence", nečetl, ale které jste pouze pohrdavě okem přelééétl, ale...ale néé mozkem !!!, pouze přehlédl smradlavým charakterem nadutce jste je přehlédl ...ale nezamyslel jste se nad nimi...."
 • "..jaký matematický "smysl-smyslný" jste použil Vy , ha-ha, pro dobro mezi lidmi a pro vědu ?... jaký ?????????? .... posmívající se grázle !!!!!!!"
 • "já za 32 let vymyslel krásnou HDV a nebál jsem se použil i pomůcku "nula x nekonečno = 1" ( jen a jen proto jsem jí použil, že tu matematiku moc neovládám, a přesto mě pomohla, uměl jsem si poradit ) ; ..... a co si vymyslel ty ?? pro svět a vědu ??"
 • "Dvouveličinový vesmír ................ , co mu vytknout ? ......................... vlastně NIC mu NIKDO nevytýká, nikdo neumí mu COKOLIV vytknout ! Před HDV se jednou skloní celá kompletní věda v němém úžasu. Na světě není nikdo, kdo by našel p r a v d i v ý , m o u d r ý , p o c t i v ý a neporazitelný vědecký protiargument proti této myšlence............."

Češtinářské

 • "Váš mozek je prohliný nelidskostí...."
 • "zateměný ččlověče"

Vykrucovací a útočné

 • "Takže takhle se může zachovat-vyjádřit jen grázl !!!!!!!!!!!!!!!!!!, nikoliv slušný moudrý člověk chápající "co" řekl oponent a "jak" to řekl. Jen grázl a hajzl může takhle reagovat !!!!" (reakce na upozornění že matematický pojem limita neznamená to co si Ing. Navrátil zjevně myslí)
 • "Jste neskutečný grázl ! Zaprvé jste právě napsal špatný vzorec, vole a blbečku vysokomatematickej" (Reakce na oponenta který citoval pasáž a vzorec z knihy o niž se pan Ing. Navrátil názorově opírá)
 • "Já několik dní mlčel, se odmlčel, ovšem jen proto, že jsem ( buď řešll své zdravotní protíže ) anebo pracoval na oponentuře s dilatací času ; anebo byl unavený."
 • "Deb**e, to nevidíš, že jsem tě už podruhý smazal , se stejnou větou ??, ... né ?, a ty mě sem opět chodíš zkopírovat tu stejnou kreténovinu ? ( po půlnočním příchodu z pajzlu...)" (Reakce na opakované upozornění že oponentovi kterého J. N. v diskusi oslovuje sám předtím udělil ban)
 • " kdo seje vítr, sklízí bouři. !! (( nevěříš ??? ..)) Jsou o tom plné dějiny příkladů !!!!! Smaž to, co si napsal, nekorektně ! Opakuji : N E K O R E K T N Ě !!!!!!!!!!!!!!!!" (Reakce J.N. na zjištění že byl uveden do Exotopedie, zlatého fondu českých exotů)

Matematické

 • "Nekonečno krát nula je jedna"
 • "10^5500 + 1 = 10^5500"
 • "1 + 10^4500 = 2 + 10^4500"

Fyzikální

 • "a bude do té doby neslučitelnost panovat dokud fyzikové nepochopí "můj dvouveličinový vesmír", v němž se rozdíly smaží střídáním symetrií s asymetriemi tj. stav A2 / 2B = 1 přejde ve stav A2 / 2B = A2 / 2B ....., čemuž já říkám kulhavé schody" (O slučitelnosti či neslučitelnosti Teorie strun s Obecnou teorií relativity)
 • "já své vize dokazuji pootočením soustav" (J. Navrátil pootáčí všechno co lze, až sám nemá představu kde mu vlastní hlava stojí)

Psychopatické

 • "…až pojedu někdy po silnici, a…a v příkopě uvidím vaše vymlácené auto, kde se bude v krvi svíjet řidič, ňákej ... [jméno oponenta] ..., a tři jiné nezraněné osoby si budou oprašovat kalhoty, tak se ušklíbnu a ..a s potěšením, namísto abych pomohl zraněnému trpícímu, na kterého se vykašlali i ti tři jeho kámoši, a prohlásím: Vám se nelíbí, že jste se ocitl mezi takovými velikány českého podsvětí slavných vrahů jako jsou brněnský Tofl z "Toflova gangu" a manželé Stodolovi ??? …, plivnu slinu.. a odjedu s úsměvem v dál… "

Poučení

Autor prohlašuje že zdroj veškerých informací obsažených v tomto článku je samotný Ing. Josef Navrátil, ať již přímo či zprostředkovaně prostřednictvím materiálů publikovaných na webových stránkách třetí strany. Nepřesnosti a informace neshodující se se skutečností, jsou-li v textu obsaženy, pocházejí od Ing J. Navrátila samotného. Citáty jsou uvedeny v přesném znění, včetně překlepů, hrubých gramatických chyb a vadné interpunkce.


Poděkování

 • Ing. J. Navrátilovi za navržené úpravy článku.

Odkazy

Ke shlédnutí

Mistr se nám asi zbláznil... Josef Navrátil končí diskusi svým typicky civilizovaným způsobem... Josef Navrátil se pokouší o osvědčenou taktiku exotů a zakládá další účty.


Externí odkazy

 1. [[3]]
 2. [[4]]
 3. [[5]]
 4. [[6]]
 5. [[7]]
 6. [[8]]
z • d • eExotopedia
Český internet Milan Buričín • Radan Chrobok • Daniel Dočekal • Milena Doušková • Dalibor Grůza • Radim Hasalík • Vít Hassan • Petr Hejl • Jaroslav Hlad • Šimon Hlinovský • Jiří Hrebenar • Radek Hulán • Radek Jedlička • Radovan Kaluža • Petr Kardin • Michal Król • Valentin Kusák • Honza ZZR • Henryk Lahola • Petr Loukota • Jakub Lopata • LuŠtěLa • Milan Petřík • Jiří Macich • Pavel Mácha • Josef Navrátil • Bratři Němcové • Jan Neubert • Robert Poch • Jaroslav Peňaška • Marie Pojkarová • Ignác Pospíšil • Václav Prokůpek • Jan Maria Regazzo • Alan Řepka • Pepa Sádra • Matěj Seifert • Aleš Slabý • Vladimír Stwora • Natálie Smutková • Jan Stach • Pavel Stašek • Zdeněk Steinbauer • Jan Stern • Pavel Sýkora • Petr Tomeš • Viktor Vereš • Ondřej Vodný alias ONdray • Patrik Vogl • Ondřej Vomočil • Jan Vostatek • Roman Zavřel • Jindřich Zedník
Český internet - neaktivní Miloslav Hebký • Michal Kolesa • Standa Novák • Karel Nový 
Slovenský internet Alexander Járay • Branislav Rác • Róbert Sedlák
Zahraničí Markéta Barboříková • Ross Hedvíček