Ross Hedvicek

(Přesměrováno z Ross Hedvíček)
Rostislav Hedvíček
225px-Hedvicek.jpg

Ross Hedvicek (vlevo)

Narozen Rostislav Hedvíček

30. května 1956 Kojetín, Přerovsko

Jiná jména Ross, Rosťa
Website [[1]]

Ross Hedvicek (rodným jménem Rostislav Hedvíček) je český emigrant, kanadský a americky občan, žijící v USA, kam z Kanady přesídlil, neb mu tamější režim příliš připomínal ten československý. Je také několikanásobným disidentem, renegátem a apoštolem pravdy a svobody. (poznamka R.H.: Ale prosimvas! Neslo by tuhle posledni vetu vymazat?)


V České republice je Ross znám jako plodný autor celé řady spamů, diskusních příspěvků a dalších forem textů. V nich kritizoval politické poměry v ČR, dle doktríny „všichni jsou svině, ale jen já to odtud z USA vidím“. Svým stylem byl velmi nevybíravý a jeho korespondence byla všeobecně považována za spam, přičemž na přímé žádosti o odstranění ze seznamu příjemců nereagoval. (To neni pravda. R.H.)


Kromě obtěžování uživatelů internetu, jež dosahovalo svého vrcholu okolo roku 2004 a v současnosti takřka úplně odeznělo (to je pravda. R.H.), je Ross autorem také několika monografií. Na svých webových stránkách uvádí nejméně dvě, ale vzhledem k tomu, že jsou již vyprodány, je velmi obtížné je sehnat. Fragmenty díla Jak Paroubek kradl salámy jsou dostupné na internetu.


V místech svého působení, tj. na Floridě je Hedvíček českou komunitou považován za exota a za zhrzelého člověka, který žije pouze minulostí a kritikou současných poměrů. Dle vyjádření jistého krajana "je lépe se od něj držet dál, protože nikdy nevíte, co vám ten jedovatý dědek udělá", což Hedvíček komentoval slovy: „To je prece uplna picovina“.

Obsah

Hedvíček o sobě

Hedvíčkův nadřízený jej po emigraci hodnotil kladně: "Svěřené úkoly plnil dobře, své znalosti si doplnoval studiem odborné literatury a účastí na školeních a kurzech. Jeho pracovní morálka byla dobrá, během doby zaměstnání nedošlo k žádnému porušení pracovni morálky. Po odborné stránce projevoval snahu k osvojování si dalších teoretických a praktických znalostí."


"Byl veselé, kamarádské povahy, měl přímé jednání."


Internetový výskyt

Hedvíček MEL své heslo na Wikipedii kde byl po jistou dobu aktivním přispívatelem. Heslo bylo z Wikipedia po velkem cirkusu a zablokovani Hedvicka NA DOZIVOTI vymazano dne 9.12.2011. Ze svého webu humintel.com se přesunul na blog hedvicek.blog.cz. Dne 19. května 2010 na svém blogu oznámil, že již jednoduše přestal umět psát a je čas jít do spisovatelského důchodu. Jedním z dalších faktorů, které k tomuto vedly, je dle jeho slov i zjištění, že přestává chápat oblíbený námět svého psaní, tedy Česko a Čechy samotné. Celý zápisek se již nese v obvyklém nenávistém duchu typickém pro jeho osobu. ("Nenavistnem?" - a co je potom tohle heslo? R.H.)


Jak se ale nyní ukazuje, opět toto prohlášení bylo nepravdivé, R. Hedvíček opět píše se stejnou intenzitou jako předtím. Připomíná to jeho opakovaná prohlášení o tom, že "Česko je třeba turisticky bojkotovat" a že "jezdit do ČR je vysoce nemorální". Paradoxně sám "ČR turisticky bojkotuje" tím, že ji turisticky opakovaně navštěvuje.


Odkazy