430px-CAD_Okoun.jpg magnify-clip.pngSlang skvěle vysvětluje tento strip Ctrl+Alt+Del, překreslený uživatelem pepazzdepa 

Uživatelé Kompostu a Okouna mají svůj specifický slang, který se do jisté míry proniká se slangem uživatelů jiných diskuzních serverů. Řada prvků tohoto slangu se pravděpodobně vyvinula přímo na diskusních fórech Kompostu, jiné byly možná naopak přejaty z jiných fór Okoun.cz nebo dalších ohnisek internetové komunikace.


Výrazy

 • nadužívání zkratky IMHO (a jiných) jakožto parodie projevů bloggerů (vůči kterým se komunita Kompostu tradičně vymezuje, samotné označení blogger, blognout atp. v ní platí za nadávku). Příspěvek obsahující pouze zvolání „IMHO!!!“ (s různým počtem vykřičníků) tak znamená pochvalu za zvláště vydařenou formulaci, přinesený cenný odkaz atp. Později bylo zkráceno až na pouhou trojici vykřičníků beze slov. Od roku 2004 občas zaměňováno za „INRI“.
 • výraz udělal jsem se 3krát jakožto ocenění kvality; často zkracováno pouze na násobek nebo kombinováno s vykřičníky
 • výraz gaychat – plkání o ničem, mimo téma diskusního klubu (viz samostatné heslo)
 • symbol CL, signalizující bezskrupulózní mazání nepohodlných příspěvků i celých diskusních klubů, zakazování zápisu nebo i čtení jednotlivým přispěvatelům ap. (Pochází z uživatelského jména administrátorky Lopuchu JitkaCL, která tento postup zhusta uplatňovala proti tamní expanzi Kompostu – tzv. kompostaci – a proti svým kritikům vůbec.) Používá se jako znevažující přípona ke jménům osob, ale i předpona nebo samostatný kořen ve spojeních jako název klubu CL Report
 • až na dřeň – dovedené do extrému nebo nevyhnutelného konce, vyčerpávající téma; v použití o osobě se zvratným slovesem odhalující svou pravou podstatu
 • zkratka WTZ (Wo tým žádná!), znamenající „o tom není pochyb“, originálně vyvinutá jako doplněk „bloggerských“ projevů
 • laskavě hřejivý smajlík a podobné „textové smajlíky“, později zkracované do podoby smutník (smutný smajlík, vyjádření nespokojenosti); podobně též nedík
 • různé parafráze memu Rozum a chtíč
 • parafráze populárních vět z anekdot o Stierlitzovi (např.: Toho dne byl Kompost tak blízko prozrazení, jako ještě nikdy předtím.)
 • výraz anální lacerace (ve svém původním významu – roztržení řiti) jakožto projev nelibosti
 • novyk – označení počtu nových příspěvků (systémem vypisovaného jako „… nových“), zejména jakožto kritika jejich vysokého počtu prozrazujícího zuřící gaychat za nepřítomnosti komentujícího; často spojováno do fráze XXX novyk – to mrdám do ucha (nezřídka doplněno ilustrační fotografií, odsuzující fráze též užívána obecněji a zkracována MDU). Narážka na diskutéry neoblíbeného technologického nadšence Karla Nového, který na internetu vystupuje s přezdívkou Novyk
 • používání pseudo-polského pravopisu, např. w místo v a infinitivy končící na -cz (někdy -tz). Původně parodie polských bloggerů, později i narážka na původ některých uživatelů. V době konfliktu na Lopuchu měl klub Kompost v záhlaví velký nápis „PILNOWACZ!“ (polsky pilnować = hlídat, střežit). Obecně se užívá ve významu „Pozor, důležité!“ pro upoutání pozornosti na nějakou záležitost.
 • X na pokec? (někdy zkracováno NPKC) - 1) konstatování, s jakým tématem nebo osobou má diskuse souvislost 2) žádost o radu nebo doplňující informaci, respektive upozornění na její potřebnost, například právník na pokec?
 • různé parafráze rčení bába nebo sníh, vždyť je to jedno“, inspirovaného agenturní zprávou z února 2004 o incidentu, kdy traktorista přejel ženu a nevšiml si toho v domnění, že mu pod koly chrupe čerstvě napadlý sníh. [[[1]]]
 • výraz „sahat (komu) na pytel“ – vtírat se do jeho přízně
 • používání humot namísto humor, často též v ironickém smyslu „neúspěšné, trapné pokusy o vtip“; vzniklo z překlepu v březnu 2006
 • obří skejťák – odkazy na článek Plzeň zastínil obří skejťák (Novinky 14. 6. 2004) a parafráze jeho tématu
 • vyčleňování sloves v 1. osobě na konec věty s pomocnými slovy za příčestím v minulém čase („Fasa bložínek přečetl jsem.“) a podmiňovacím způsobu („Dobrou večeři snědl bych!“); vznik tohoto jevu je někdy vysvětlován zpětným rozšířením z lakonických jednočlenných vyjádření, jindy jistou podobností s polštinou, jindy sugestivním slovosledem Yodovým
 • téma zamykám - ukončení diskuse na určité téma; inspirováno výrokem Radima Hasalíka, kterým v březnu 2007 ukončil vlastní diskusi na serveru jakpsatweb.cz.
 • OLOL - pochází ze zkratky LOL (znamená laughing out loud nebo laugh out loud), jedná se o parodii nebo zesílení významu LOL.
 • PDP - akronym pro Pal do piči

Zdroj

Zajímavé odkazy