Truman show


Truman show také Truman efekt, Truman bug je bug v kódu Okouna, který se objevil pravděpodobně na začátku roku 2009 při upgradu kódu. V lednu 2010 se zdálo, že nadobro zmizel; ale už 4. dubna po několikadenním výpadku Okouna se opět objevil.


Obsah

Obsah

Skupiny

Přičiněním této chyby se uživatelé dělí na čtyři skupiny (rozdělení vymyslel ID pepa.sadra)


  • Trumani - nevidí Seedaře, a nevidí ani Vláknaře a Hybridy, pokud se tito pohybují po neviditelných vláknech (většina uživatelů Okouna a noví uživatelé) pozn. - pokud si zaregistrujete novou ID, bude tato Trumanem
  • Seedaři - pouze seedují, ale Trumanům se obvykle nezobrazují (druhá nejčastější skupina)
  • Vláknaři - pouze vláknují, nejsou schopni seedovat - pokud nevláknují, Trumanům se zobrazují, jsou schopni vidět Seedaře a navazovat na jejich posty - vláknování
  • Hybridi - mohou seedovat, vláknovat i zobrazovat se Trumanům

Vysvětlení

V praxi to celé vypadá tak, že některá ID se stane Seedařem. To znamená - většina běžných návštěvníků Okouna (Trumani) nevidí jeho příspěvky, ale vidí je ostatní Seedaři. Samotní Seedaři vidí všechny, podobně také Vláknaři a Hybridi. Vláknaři jsou schopni navazovat na neviditelné posty Seedařů (tzv. neviditelné vlákno). A konečně Hybridi jsou výjimečně schopni vytvořit seed a navazovat na neviditelné vlákno.


Dopad

Je tedy možné v libovolném klubu vést dvoustupňovou diskuzi - na jedné úrovni spolu hovoří Trumani, vidící pouze ostatní Trumany. Na druhé spolu hovoří ostatní skupiny, jenž vidí všechno, ale jejichž posty Trumani nevidí a tak hovoří zcela skryti (tzv. neviditelné vlákno). Často je tak způsobena mezi Trumany panika, protože se jim čas od času objeví příspěvky, které nezapadají do jejich diskuze.


Rozdělení do skupin

Princip rozdělení uživatelů do skupin stále není znám, pravděpodobně je čistě náhodné. Nicméně se spekuluje o tom (na základě určitých změn uživatelů na Seedaře), že rozdělování je řízeno samotným kolesem, tato možnost je ale považována za nepravděpodobnou. v současné době je Truman show považována za stagnující, občasné změny jsou způsobeny pravděpodobně upgrady kódu ze strany kolese. Pokud si vytvoříte nový účet, bude z největší pravděpodobností Truman, ale může se s malou pravděpodobností stát i jinou skupinou.


Poměr uživatelů

V některých klubech je poměr uživatelů odhadován až na 70 % Seedařů/Vláknařů/Hybridů vůči 30 % Trumanů.


Rady pro nové Seedaře

Nepanikařte. berte svůj status jako dar. Vy jste ten vyvolený, který může procházet matrixem Okouna pozorován pouze ostatními vyvolenými. Běžní uživatelé vás neuvidí, tak toho využijte a bavte se pouze s podobně nadanými. Pokud potřebujete postnout něco, co mají vidět všichni, vytvořte si nové ID, které bude vaším Trumanem a k ničemu jinému ho nepoužívejte.


Průběh v čase

2009

  • červen 2009 - první zjištění Truman bugu; je možné, že existoval už delší dobu (možná už od ledna, což by souviselo s přechodem na modrého Okouna)
  • 12. června 2009 - založení klubu Truman show a počátek studia této události
  • noc z 11. na 12. prosince - jistá větší skupina propojených uživatelů se náhle stala Seedaři, ovšem již v neděli 13. prosince byly vráceni do téměř původního stavu, ovšem - většina z nich se stala Vláknaři, někteří zůstali Seedaři a malá část se vrátila mezi Trumany

2010

  • leden - v průběhu ledna bylo postupně zjištěno, že bug byl opraven a vše se vrátilo do starých (a o něco nudnějších) kolejí
  • duben - ve večerních hodinách 4. dubna je zjištěno, že bug se opět vrátil; způsobeno pravděpodobně těsně předcházejícím několikadenním výpadkem Okouna

Odkazy